NANDA – ošetřovatelské diagnózy

Interdrought2020.com NANDA – ošetřovatelské diagnózy Image
Trávit čas knihou NANDA – ošetřovatelské diagnózy! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu NANDA – ošetřovatelské diagnózy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
V České republice vyšel první oficiální překlad této publikace až v roce 2010 (Herdman et al., 2009). Nyní, v roce 2016 je vám předkládáno další vydání textu Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace NANDA-International 2015–2017. Kniha je potřebnou pomůckou pro studenty oboru ošetřovatelství a porodní asistence, sestry v praxi a pedagogy, kteří chtějí poskytnout kvalitní ošetřovatelskou péči svým klientům.American Nursing Diagnosis Association (Severoamerická asociace pro sesterské diagnózy), přejmenovaná od roku 2002 na NANDA International, se zabývá vývojem standardní terminologie a klasifikací ošetřovatelských diagnóz již téměř 40 let. Pořádá konference i pracovní jednání širokého týmu odborníků z USA, Kanady, Evropy a Asie. Z těchto jednání a ze schvalovacích procesů vychází od roku 2001 v dvouletém a později tříletém cyklickém období publikace NANDA Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace, která obsahuje schválené, revidované a vyřazené ošetřovatelské diagnózy k určitému datu.

NÁZEV SOUBORU: NANDA – ošetřovatelské diagnózy.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788024754123

VELIKOST SOUBORU: 5,35 MB

STÁHNOUT ČÍST

Ošetřovatelské diagnózy - NANDA International, Vázaná. V České republice vyšel první oficiální překlad této publikace (Herdman et al., 2009) až v roce 2010. Kniha je potřebnou pomůckou pro studenty oboru ošetřovatelství a porodní asistence, jejich pedagog...

Stanovení ošetřovatelské diagnózy musí vycházet z anamnesticky zjištěných problémů/příznaků klienta/rodiny/komunity. Tyto problémy/příznaky je třeba také standardním způsobem zařazovat do určitých oblastí, v nichž k nim pak přísluší a lze k nim přiřadit správné ošetřovatelské diagnózy.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY