Minimalizace šikany

Interdrought2020.com Minimalizace šikany Image
Minimalizace šikany je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Kateřina Vágnerová. Přečtěte si s námi knihu Minimalizace šikany na interdrought2020.com
Publikace si klade za cíl podat rodičům informace o problematice šikanování mezi dětmi školního věku. Zaměřuje se zejména na psychologické pozadí vztahů ve školním kolektivu, na jejich patologii a na komunikaci mezi vrstevníky i mezi dětmi a dospělými. Naznačuje, jak by sami rodiče mohli šikanu rozpoznat a případně ji ve spolupráci s pedagogy, psychology a dalšími odborníky pomáhat řešit. V knize jsou uvedeny kazuistiky, z nichž vychází rovněž program Minimalizace šikany, který probíhá v českých školách. Autorský kolektiv se v rámci projektu Minimalizace šikany podílí na prosazování nových účinných nástrojů v boji proti šikaně ve školách a praktickém systematickém zavádění postupů, které ji mohou omezovat.

NÁZEV SOUBORU: Minimalizace šikany.pdf

AUTOR: Kateřina Vágnerová

ISBN: 9788073679125

VELIKOST SOUBORU: 9,40 MB

STÁHNOUT ČÍST

Na otázky se snaží odpovědět právě kniha Minimalizace šikany. Je jedním z výsledků činnosti Nadace O2, která celý projekt Minimalizace šikany zahájila už v roce 2005. Projekt má za cíl hledat a najít systémové řešení problematiky šikany na školách, neboť i pedagogům chybí informace, rady a zkušenosti, jak postupovat.

Minimalizace šikany. Účastnili jsme se také projektu Minimalizace šikany. Ten organizovalo občanské sdružení AISIS Kladno. Tento projekt byl velmi přínosný a s jeho průběhem jsme byli spokojeni. Obzvláště v dnešní době, kdy jsou vztahy mezi dětmi často více než problematické. V první části projektu jsme se velmi ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY