Neurorehabilitace

Interdrought2020.com Neurorehabilitace Image
Neurorehabilitace je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Marcela Lippertová-Grünerová. Přečtěte si s námi knihu Neurorehabilitace na interdrought2020.com
Většina neurologických onemocnění zanechává dlouhodobé nebo trvalé následky různého rozsahu, stále stoupá zvláště počet pacientů s těžkým poškozením mozku. Počet těchto pacientů se také zvyšuje v důsledku značného pokroku v urgentní medicíně a intenzivní lékařské péči. Osoby s vážným, dříve smrtelným poškozením mozku dnes často přežijí, avšak s těžkým funkčním postižením. Z etických a zdravotně politických důvodů je základním požadavkem, aby pacienti dosáhli po ukončení akutní lékařské péče co nejlepší kvality života a soběstačnosti a aby znovu našli své místo ve společnosti.Publikace zkušené autorky se věnuje v širokém záběru různým aspektům neurorehabilitace a podává přehled současných terapeutických možností využívaných v rehabilitaci těchto pacientů. Kvalita jejich života závisí zejména na rychlém zahájení neurorehabilitace, která se provádí kontinuálně už od fáze akutní hospitalizace, lůžkové a ambulantní rehabilitace až k sociálnímu, rodinnému a pracovnímu zařazení. Cílem neurorehabilitace tak je podpora spontánního uzdravení, snížení výskytu raných i pozdních komplikací, intenzivní využití schopnosti regenerace a zbývající mozkové plasticity.

NÁZEV SOUBORU: Neurorehabilitace.pdf

AUTOR: Marcela Lippertová-Grünerová

ISBN: 8072623176

VELIKOST SOUBORU: 10,50 MB

STÁHNOUT ČÍST

neurorehabilitace v adeli - piešťany - sr Je určena dětem od 2-3 let a více a dospělým s neurologickými poruchami pohybu. Cílem je podpořit schopnost chodit, zlepšit hrubou a jemnou motoriku, řečové a kognitivní schopnosti, péče o sebe samého.

Moderní neurorehabilitační centrum ARCADA NeuroMedical Center poskytuje špičkové služby pacientům s DMO, poškozením mozku a dalšími neurologickými deficity. Využíváme světový koncept rehabilitace TheraSuit, ortotický obleček TheraTogs, metodu M.A.C. Integrated a další.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY