Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike

Interdrought2020.com Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike Image
Trávit čas knihou Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Cieľom publikácie je podpora a pomoc ekonomickým subjektom v začiatkoch a v priebehu ich podnikania, ako aj pri optimalizácii ich daňovej povinnosti, a charakteristika súčasného stavu a vybraných faktorov, ktoré majú najvýznamnejší vplyv na podnikanie právnických osôb v Slovenskej republike. V úvode autorka sumarizuje historický pohľad na vybrané aspekty zdaňovania právnických osôb, postavenie dane z príjmov právnických osôb v daňovom systéme slovenskej ekonomiky, ako aj aspekty zdanenia právnickej osoby z pohľadu súčasnej slovenskej daňovej legislatívy. Prezentuje základné a vedľajšie daňové techniky využívané pri dani z príjmov právnickej osoby. Jadrom publikácie sú vybrané daňové a nedaňové náklady, ich vplyv na výsledok hospodárenia a daňovú povinnosť právnickej osoby podnikajúcej v Slovenskej republike. Autorka sa zaoberá právnymi formami podnikania právnických osôb v Slovenskej republike a načrtáva základné typy podnikateľských štruktúr v Slovenskej republike. Vymedzuje rozdiely medzi jednotlivými typmi právnických osôb z pohľadu základného imania, riadenia spoločnosti, rozdeľovania zisku a ich právnou úpravou. Záver publikácie sa zameriava na vybrané aspekty účtovnej závierky a účtovnej uzávierky, keďže súvisia so záverečnými prácami výpočtu daňovej povinnosti právnickej osoby. Učebnica je určená najmä študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale takisto aj pre záujemcov o danú problematiku.

NÁZEV SOUBORU: Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike.pdf

AUTOR: Jana Kušnírová

ISBN: 9788075524904

VELIKOST SOUBORU: 6,43 MB

STÁHNOUT ČÍST

Vážení čtenáři, děkujeme vám za trpělivost a pochopení v době omezeného provozu našich prodejen. Nyní se vracíme k původnímu provozu a těšíme se na shledanou v knihkupectvích i online. ... Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike. Celkové hodnocení ...

Publikácia Praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike - zbierka riešených a neriešených príkladov má objasniť študentom zákonné korekcie základu dane právnickej osoby v Slovenskej republike. Zámerom študijnej literatúry je oboznámiť študentov s platnou daňovou legislatívou

SOUVISEJÍCÍ KNIHY