Medicínská biofyzika

Interdrought2020.com Medicínská biofyzika Image
Medicínská biofyzika je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jozef Rosina. Přečtěte si s námi knihu Medicínská biofyzika na interdrought2020.com
Lékařská biofyzika vznikla jako důsledek integračních tendencí ve vývoji vědeckého poznání. Jako interdisciplinární vědný obor obsahuje prvky mnohých disciplin, na rozhraní kterých vzniká, anebo využívá jejich metodické přístupy. V systému teoretických disciplín lékařského studia zaujímá lékařská biofyzika specifické místo. Tvoří spojovací článek mezi matematikou a fyzikou na straně jednej a biologickými vědami na straně druhé. Specifikou biofyzikální analýzy je skutečnost, že objektem zkoumání jsou živé systémy a výsledky analýzy jsou použity na řešení konkrétních problémů v jednotlivých lékařských oborech za použití moderní přístrojové techniky. Lékařská biofyzika tvoří nejenom integrální součást funkčních oborů teoretické a preklinické části lékařského studia, ale i teoretický základ mnohých klinických oborů. Obrovský posun ve všech oblastech medicíny vyžaduje i po odbornících lékařské biofyziky přijímat tyto změny a předložit je v kompetenci svého oboru studentům lékařských fakult. Proto je zřejmá potřeba neustále inovace učebnice lékařské biofyziky. Je logické, že si napsání takové učebnice žádá spolupráci vysoce kvalifikovaných a zkušených odborníků technického i lékařského zaměření Jde o kooperaci velmi cennou a nenahraditelnou. Jak je zřejmé z předpokládaného kolektivu autorů, podařilo se dát dohromady právě takovou pracovní skupinu; jsou to odborníci, ovládající společnou řeč a chápající dokonale i společnou problematiku.

NÁZEV SOUBORU: Medicínská biofyzika.pdf

AUTOR: Jozef Rosina

ISBN: 8024711524

VELIKOST SOUBORU: 4,30 MB

STÁHNOUT ČÍST

Všechny informace o produktu Kniha Medicínská biofyzika - Navrátil Leoš, Rosina Jozef, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Medicínská biofyzika - Navrátil Leoš, Rosina Jozef.

Elektronická kniha Medicínská biofyzika Leoš Navrátil, Jozef Rozina, kol. - Medicínská biofyzika Otevřít stranu 99 Ukázky. Ukázka epub Ukázka mobi Ukázka pdf Novinka Ke stažení. Medicínská biofyzika: 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Leoš Navrátil ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY