Zasielateľstvo a logistika

Interdrought2020.com Zasielateľstvo a logistika Image
Trávit čas knihou Zasielateľstvo a logistika! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Zasielateľstvo a logistika a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Monografia komplexne opisuje problematiku zasielateľskej a logistickej činnosti. Obsahuje deväť kapitol, ktoré sa venujú charakteristike a definícii zasielateľstva, právnej úprave zasielateľskej činnosti, obsahu činnosti zasielateľa, zasielateľskej činnosti, poisteniu v zasielateľstve a INCOTERMS, logistike a uplatneniu outsourcingu v zasielateľskej činnosti, záujmovému združeniu zasielateľov, informačným a komunikačným technológiam používaným v zasielateľstve. Text je obohatený o vhodné schémy, grafy, obrázky a tabuľky, základné pojmy a skratky, ktoré tak lepšie približujú danú problematiku.Monografia je určená najmä odborníkom, manažérom v oblasti zasielateľstva, dopravy, logistiky, širokej odbornej verejnosti a v neposlednom rade študentom študijných odborov Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline.

NÁZEV SOUBORU: Zasielateľstvo a logistika.pdf

AUTOR: Peter Kolarovszki

ISBN: 9788081680748

VELIKOST SOUBORU: 2,75 MB

STÁHNOUT ČÍST

Študijné programy Zasielateľstvo a logistika sú akreditované tak v bakalárskom ako aj inžinierskom štúdiu. Pričom študenti môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu v študijnom odbore Dopravné služby. Obsah študijných programov vychádza z požiadaviek na odbornú spôsobilosť pre vykonávanie činností a požiadaviek svetovej asociácie zasielateľov FIATA. Výučba je ...

Zasielateľstvo a logistika, Monografia komplexne opisuje problematiku zasielateľskej a logistickej činnosti. Obsahuje deväť kapitol, ktoré sa venujú charakteristike a definícii zasielateľs

SOUVISEJÍCÍ KNIHY