Strategický manažment

Interdrought2020.com Strategický manažment Image
Strategický manažment je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Štefan Slávik. Přečtěte si s námi knihu Strategický manažment na interdrought2020.com
Súčasný podnik sa nachádza uprostred zložitého a premenlivého podnikateľského prostredia. Orientácia v nestabilných podmienkach, nájdenie správneho smeru a výber vhodnej cesty k budúcim cieľom patria medzi kľúčové úlohy podnikového manažmentu. Teoreticky a prakticky zvládnutý strategický manažment umožňuje podniku nielen zachrániť sa v boji o prežitie, ale dovoľuje mu uchádzať sa o úspech a poprednú pozíciu v podnikaní. Podnecuje túžbu víťaziť, klásť ambíciózne ciele a voliť odvážne a prekvapujúce stratégie.

NÁZEV SOUBORU: Strategický manažment.pdf

AUTOR: Štefan Slávik

ISBN: 8089085490

VELIKOST SOUBORU: 2,25 MB

STÁHNOUT ČÍST

Strategický manažment 1. Vysvetlite pojmy stratégia a taktika. Rozdiely medzi stratégiou a taktikou. Slovo stratégia je odvodené od gréckeho slova strategos (generál) a v širšom kontexte pôvodne označovalo umenie a vedu, ako riadiť vojenské operácie a veliť vojskám.

Strategický manažment je moderná a rýchlo sa rozvíjajúca disciplína, ktorá vznikla ako praktická reakcia na nové vlastnosti podnikateľského prostredia v podmienkach trhového hospodárstva. Spracovaná do zovšeobecneného a logického systému poznatkov a princípov si spätne našla cestu z vedeckých a školských pracovísk do ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY