Verejná správa v členských štátoch Európskej únie

Interdrought2020.com Verejná správa v členských štátoch Európskej únie Image
Verejná správa v členských štátoch Európskej únie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Stanislav Konečný. Přečtěte si s námi knihu Verejná správa v členských štátoch Európskej únie na interdrought2020.com
Jediná publikácia za posledné desaťročie na slovenskom i českom knižnom trhu, ktorá podáva stručný ale systematický a ucelený prehľad o súčasnom stave, štruktúre a organizácii verejnej správy (štátnej správy i samosprávy) ale i ostatných súčastí verejnej moci (zákonodarnej a súdnej) vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Čitateľ v nej nájde o každom štáte základné dáta z jeho histórie, o jeho parlamente a súdnictve, o hlave štátu, vláde a ostatných ústredných orgánoch štátu, ale aj o tom, ako je štátna správa vykonávaná v území, i o tom, ako sa na výkone verejnej správy podieľa regionálna či miestna samospráva. Kniha by nemala chýbať vo verejných knižniciach, ale ani v knižnici čitateľa, ktorý hľadá informácie o usporiadani fungujúcej verejnej správy v štátoch Európy.

NÁZEV SOUBORU: Verejná správa v členských štátoch Európskej únie.pdf

AUTOR: Stanislav Konečný

ISBN: 9788096913381

VELIKOST SOUBORU: 5,61 MB

STÁHNOUT ČÍST

> Verejná správa v členských štátoch Európskej únie ... vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Čitateľ v nej nájde o každom štáte základné dáta z jeho histórie, o jeho parlamente a súdnictve, o hlave štátu, vláde a ostatných ústredných orgánoch štátu, ale aj o tom, ako je štátna správa vykonávaná ...

Maďarsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY