Psychiatrie, právo a společnost

Interdrought2020.com Psychiatrie, právo a společnost Image
Psychiatrie, právo a společnost je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jaroslav Baštecký. Přečtěte si s námi knihu Psychiatrie, právo a společnost na interdrought2020.com
Postavení duševně nemocného ve společnosti a v právních předpisech Obor psychiatrie je jedním z těch oborů, kde styčná plocha s právem je obzvlášť velká a kde existuje i řada dosud nedořešených právních problémů. Tato publikace se zaměřuje prakticky na všechna nejdůležitější právní odvětví, vymezuje situace, v nichž se duševně nemocný může ocitnout.OBSAH:A. Duševní nemoc a společnost 1. Duševní nemoc a společnost 2. Značkovací proces a postavení duševně nemocného ve společnosti 3. Možnosti zneužití psychiatrie 4. Ochrana a podpora duševního zdraví v České republice 5. Práva nemocných B. Duševní nemoc a právní předpisy 1. Právní předpisy a jejich publikace 2. Styk lékaře s nemocným a právní předpisy, jež s ním souvisejí 3. Hospitalizace v psychiatrickém lůžkovém zařízení 4. Výkon státní správy ve zdravotnictví 5. Způsobilost k právním úkonům podle občanského zákoníku 6. Některé další právní otázky duševně nemocných 7. Rodinné právo a duševní porucha 8. Pracovní právo a duševní porucha 9. Trestní právo a duševní porucha 10. Umisťování občanů trpících duševní poruchou do ústavů sociální péče

NÁZEV SOUBORU: Psychiatrie, právo a společnost.pdf

AUTOR: Jaroslav Baštecký

ISBN: 8085824450

VELIKOST SOUBORU: 6,58 MB

STÁHNOUT ČÍST

Ivan Duškov: V Česku je hodně sebevražd, přibývá invalidů. Má to obří dopady, společnost chudne. Vanda Horná: „Mysli na duši" Kulatý stůl k reformě péče o duševní zdraví 11. 4. 2017 - tiskový briefing; Ing. František Korecký: Královéhradecký kraj podpoří činnost Centra duševního zdraví v Trutnově

Ivan Duškov: V Česku je hodně sebevražd, přibývá invalidů. Má to obří dopady, společnost chudne. Vanda Horná: „Mysli na duši" Kulatý stůl k reformě péče o duševní zdraví 11. 4. 2017 - tiskový briefing; Ing. František Korecký: Královéhradecký kraj podpoří činnost Centra duševního zdraví v Trutnově

SOUVISEJÍCÍ KNIHY