Psychiatrie, právo a společnost

Interdrought2020.com Psychiatrie, právo a společnost Image
Trávit čas knihou Psychiatrie, právo a společnost! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Psychiatrie, právo a společnost a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Postavení duševně nemocného ve společnosti a v právních předpisech Obor psychiatrie je jedním z těch oborů, kde styčná plocha s právem je obzvlášť velká a kde existuje i řada dosud nedořešených právních problémů. Tato publikace se zaměřuje prakticky na všechna nejdůležitější právní odvětví, vymezuje situace, v nichž se duševně nemocný může ocitnout.OBSAH:A. Duševní nemoc a společnost 1. Duševní nemoc a společnost 2. Značkovací proces a postavení duševně nemocného ve společnosti 3. Možnosti zneužití psychiatrie 4. Ochrana a podpora duševního zdraví v České republice 5. Práva nemocných B. Duševní nemoc a právní předpisy 1. Právní předpisy a jejich publikace 2. Styk lékaře s nemocným a právní předpisy, jež s ním souvisejí 3. Hospitalizace v psychiatrickém lůžkovém zařízení 4. Výkon státní správy ve zdravotnictví 5. Způsobilost k právním úkonům podle občanského zákoníku 6. Některé další právní otázky duševně nemocných 7. Rodinné právo a duševní porucha 8. Pracovní právo a duševní porucha 9. Trestní právo a duševní porucha 10. Umisťování občanů trpících duševní poruchou do ústavů sociální péče

NÁZEV SOUBORU: Psychiatrie, právo a společnost.pdf

AUTOR: Jaroslav Baštecký

ISBN: 8085824450

VELIKOST SOUBORU: 3,25 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kniha Psychiatrie a pedopsychiatrie přináší ucelený pohled na problematiku oboru. Zahrnuje podrobně zpracovanou pedopsychiatrii, což je velmi důležité v kontextu osamostatnění této specializace.

Česká psychiatrická společnost České lékařské společnosti řeší výroky šéfa sekce dětské psychiatrie Jaroslava Matýse, jednat o nich bude ve středu i její výbor. Matýs poskytl rozhovor o švédské ekologické aktivistce Gretě Thunbergové, která trpí jedou z poruch autistického spektra zvanou Aspergerův syndrom. Autismus také označil za „cestu k penězům a ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY