Úplné znenia 6/2013

Interdrought2020.com Úplné znenia 6/2013 Image
Hledáte knihu Úplné znenia 6/2013? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Obsah čísla 6/2013:- Zákon o službách zamestnanosti- Zákon o pomoci v hmotnej núdzi- Zákon o starobnom dôchodkovom sporení (Upozornenie na zmeny v zákone)- Zákon o sociálnych službách (Upozornenie na zmeny v zákone)

NÁZEV SOUBORU: Úplné znenia 6/2013.pdf

AUTOR: none

ISBN: 8584113057264

VELIKOST SOUBORU: 4,64 MB

STÁHNOUT ČÍST

Okrem STAVEBNÉHO ZÁKONA s komentárom kniha obsahuje tieto úplné znenia zákonov platné od 1. februára 2019: 1. ZÁKON č. 503/2003 Z. z o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

Úplne znenia zákonov 36/2019 - Poradca podnikateľa . Zákon o sociálnych službách podľa právneho stavu k 1. 10. 2019 (Úplné znenia zákonov 36/2019). Úplné znenie zákona č. 448/2008 Z. z. O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH Po zmene zákonom č. 221/2019 Z. z.: * Zjednotenie terminológie daňových a colných nedoplatkov, nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY