Fyzika pro gymnázia + CD

Interdrought2020.com Fyzika pro gymnázia + CD Image
Trávit čas knihou Fyzika pro gymnázia + CD! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Fyzika pro gymnázia + CD a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
První z řady učebnic fyziky pro gymnázia. Učebnice jsou zpracovány podle tematických celků. Lze je využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací. Text je graficky upraven tak, že učiteli umožňuje vybrat učivo podle úrovně žáků ve třídě a podle počtu hodin fyzice přidělených. Učebnice lze využít nejen na gymnáziích, ale i na ostatních středních školách. Ve 4. vydání byly nově doplněny klíčové kompetence, k jejichž utváření a rozvíjení učebnice přispívá, očekávané výstupy jednotlivých kapitol a průřezová témata k jejichž realizaci učebnice napomáhá.

NÁZEV SOUBORU: Fyzika pro gymnázia + CD.pdf

AUTOR: Miroslava Široká

ISBN: 9788071964315

VELIKOST SOUBORU: 6,56 MB

STÁHNOUT ČÍST

Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus (kniha + CD) O. Lepil - P. Šedivý 188 Kč : ks; 9421 080 : Fyzika pro gymnázia - Optika (kniha + CD) O. Lepil 168 Kč : ks; 9421 081 : Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta I. Štoll 148 Kč : ks; 9321 009 : Fyzika pro gymnázia - Speciální teorie relativity K. Bartuška 103 Kč ...

Součástí nově přepracovaného, v pořadí již 5. vydání učebnice Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění je CD, které kromě rozšiřujícího učiva, teoretických a laboratorních cvičení obsahuje i historické poznámky, slovníček pojmů a více než 20 interaktivních animací týkajících se kmitání a vlnění.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY