Sociální služby pro seniory v kontextu sociální politiky

Interdrought2020.com Sociální služby pro seniory v kontextu sociální politiky Image
Trávit čas knihou Sociální služby pro seniory v kontextu sociální politiky! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Sociální služby pro seniory v kontextu sociální politiky a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Sociální služby pro seniory se stávají stále významnějším a ožehavějším tématem nejenom v ČR, ale i ve vyspělých evropských zemích vzhledem ke stárnutí obyvatelstva a nákladnosti sociální péče. Čtenáři se dostává do rukou kniha, která se zabývá tímto tématem od širšího vymezení sociálních služeb v rámci sociální politiky státu přes účast subjektů územní samosprávy v zajišťování sociálních služeb až k užšímu pojetí sociálních služeb a jejich specifik ve sféře péče o seniory, která se zároveň prolíná se zdravotní péčí o tuto cílovou skupinu osob. Publikace v žádném případě neopomíjí analýzu financování sociálních služeb pro seniory, a to jak z pohledu uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů, tak i z pohledu role veřejnoprávního a soukromoprávního sektoru v jeho zajišťování. Kniha věnuje pozornost potenciálu zkvalitňování sociálních služeb pro seniory. Pro tento účel se opírá o vlastní výzkumná šetření, která proběhla v regionu s vysokou intenzitou stárnutí – ve městě Havířově a okolí. Empirická šetření přinesla mnoho užitečných námětů, informací a praktických zkušeností, které mohou být cenným vodítkem jak v procesu tvorby sociální politiky, tak i v konkrétní práci managementu sociálních služeb při poskytování péče seniorům.

NÁZEV SOUBORU: Sociální služby pro seniory v kontextu sociální politiky.pdf

AUTOR: Šárka Prudká

ISBN: 9788074788390

VELIKOST SOUBORU: 10,13 MB

STÁHNOUT ČÍST

Možnost poledního stravování pro seniory MČ je nabízena ve výdejnách obědů KDN Pod sady, DPS Olbramovická a J.Jovkova. Oběd lze konzumovat na místě či odnést v jídlonosiči domů. Týdenní objednávky je možné učinit přímo ve výdejnách. ... v aktuálním kontextu (Sociální služby městské části Praha 12)

Sociální služby pro seniory se stávají stále významnějším a ožehavějším tématem nejenom v ČR, ale i ve vyspělých evropských zemích vzhledem ke stárnutí obyvatelstva a nákladnosti sociální péče.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY