Daňové tipy a triky pro fyzické osoby 2009

Interdrought2020.com Daňové tipy a triky pro fyzické osoby 2009 Image
Trávit čas knihou Daňové tipy a triky pro fyzické osoby 2009! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Daňové tipy a triky pro fyzické osoby 2009 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikace přináší kompletní přehled o problematice daně z příjmů fyzických osob, a to jak z hlediska zaměstnanců, podnikatelů, tak i soukromých fyzických osob, které investují své osobní finanční prostředky či pronajímají nemovitosti. Autor poradí legální základní tipy a techniky zdanění příjmů těchto osob s cílem minimalizace daně fyzických osob v roce 2009. Kniha je doplněna vyplněným vzorovým daňovým přiznáním fyzické osoby dosahující všech popisovaných druhů příjmů.Publikace bude praktickou pomůckou pro fyzické osoby – podnikatele i nepodnikatele, studenty ekonomických vysokých a středních škol, daňové a finanční poradce, pracovníky ekonomických a účetních oddělení společností i finančních úřadů.

NÁZEV SOUBORU: Daňové tipy a triky pro fyzické osoby 2009.pdf

AUTOR: Petr Valouch

ISBN: 9788024733326

VELIKOST SOUBORU: 4,59 MB

STÁHNOUT ČÍST

Tipy a triky jak na daňové přiznání. Na jeho odevzdání zbývá už jen týden. ... , místní příslušnost správce daně se řídí u fyzické osoby jejím místem pobytu; pro účely správy daní se místem pobytu fyzické osoby rozumí adresa místa trvalého pobytu občana České republiky, nebo adresa hlášeného místa pobytu ...

Vhodným kriteriem je poměr ujetých kilometrů pro podnikání a pro osobní spotřebu. Obchodním majetkem fyzické osoby je souhrn věcí, věcí, pohledávek, jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot, které vlastní nebo které uvádí evidenci majetku a závazků nebo v daňové evidenci.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY