Účetnictví 1

Interdrought2020.com Účetnictví 1 Image
Účetnictví 1 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Dana Bárková. Přečtěte si s námi knihu Účetnictví 1 na interdrought2020.com
Nové vydání úspěšné knížky objasňuje problematiku účetnictví podnikatelů zejména na příkladech a úlohách a je určena především studentům a začátečníkům, kteří už mají o jednotlivých tématech základní přehled. Ke každé problematice na úvod naleznete základní vysvětlení a dále příklady a případové studie aplikující problém v praxi. Správnost svého řešení si zkontrolujete na konci každé kapitoly, kde najdete také příslušné komentáře. Druhé vydání knihy obsahuje aktuální informace ke každé problematice a nové příklady. Procvičíte si sestavování výkazů finančního účetnictví, účtování o dlouhodobém majetku, zásobách, nákladech, výnosech, vlastním kapitálu, penězích a zúčtovacích vztazích. Na konci publikace je uveden závěrečný souhrnný příklad na sestavení účetní závěrky, který prověří komplexnost získaných znalostí, a dále komparace účetního systému vedeného dle právních norem ČR s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS for SME).

NÁZEV SOUBORU: Účetnictví 1.pdf

AUTOR: Dana Bárková

ISBN: 9788024739533

VELIKOST SOUBORU: 1,59 MB

STÁHNOUT ČÍST

Základy účetnictví - 17. část: Účetní a daňové odpisy - pojmy, výpočty, použití - Duration: 1 hour, 7 minutes. Praktické účetnictví 4 years ago

Účetnictví jasně a srozumitelně - prakticky vysvětlené podvojné účetnictví, daně, kalkulačky, předkontace, účetní testy a slovník. ... Ministerstvo financí oznámilo schválení návrhu na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí s účinností od 1. 1. 2021... celý článek. Jak danit výhry z internetu v roce 2020.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY