Zmluvy pre každodennú prax

Interdrought2020.com Zmluvy pre každodennú prax Image
Zmluvy pre každodennú prax je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Alexander Škrinár. Přečtěte si s námi knihu Zmluvy pre každodennú prax na interdrought2020.com
Brožúra "Kúpne zmluvy pre každodennú prax" je určená pre všetkých, ktorí pri svojej práci prichádzajú do kontaktu so zmluvami a potrebujú ich mať vždy po ruke.V brožúre nájdete najčastejšie používané vzory zmlúv rozdelené podľa obchodného a občianskeho zákonníka. Vzory zmlúv súprehľadne spracované a veríme, že brožúra sa stane skutočne Vaším každodenným pomocníkom.VÝHODY BROŽÚRY:•obsahuje 29 najčastejšie využívaných zmlúv v praxi, •je napísaná prehľadne a zrozumiteľne,•ľahko sa v nej orientujeOBSAH1.Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníkaKúpna zmluva a jej právna úprava •Vzor obchodnej kúpnej zmluvy•Vzor kúpnej zmluvy o kúpe na skúšku•Vzor kúpnej zmluvy s cenovou doložkou•Vzor kúpnej zmluvy na splátky•Vzor dohody o výmene tovarov (bártrový obchod)•Vzor kúpnej zmluvy s menovou doložkou•Vzor zmluvy o výhradnom predaji•Vzor kúpnej zmluvy na kúpu motorového vozidlaVybrané podania ku kúpnej zmluve•Vzor reklamácie (správy o vadách tovaru)•Vzor odstúpenia od zmluvy pre podstatnom porušení zmluvy•Vzor odstúpenia od zmluvy pre nepodstatnom porušení zmluvy•Vzor žaloby o zaplatení úrokov z omeškania2.Kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníkaKúpna zmluva a jej právna úprava• Vzor kúpnej zmluvy uzavretej medzi právnickou a fyzickou osobou• Vzor kúpnej zmluvy s výhradou vlastníctva• Vzor kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností• Vzor zmluvy o práve spätnej kúpy• Vzor kúpnej zmluvy s predkupným právom• Vzor kúpnej zmluvy k rozostavanej stavbe a pozemku• Vzor kúpnej zmluvy na kúpu motorového vozidlaVybrané podania ku kúpnej zmluve•Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy ne predaj hnuteľnej veci•Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy pre omeškanie predávajúceho•Vzor žiadosti o uplatnenie predkupného práva k nehnuteľnosti•Vzor žiadosti o ponúknutie veci na predaj pri porušení predkupného práva •Vzor žaloby na uplatnenie zmluvne dohodnutého predkupného práva•Vzor žaloby o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy z dôvodu porušenia práva na spätnú kúpu•Vzor žaloby o vrátenie veci na základe práva spätnej kúpy•Vzor výzvy na uplatnenie práva na spätnú kúpu veci•Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy z dôvodu dodatočnej vady•Vzor žaloby na uplatnenie nároku zo zákonného predkupného práva

NÁZEV SOUBORU: Zmluvy pre každodennú prax.pdf

AUTOR: Alexander Škrinár

ISBN: error

VELIKOST SOUBORU: 4,25 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kupte knihu Zmluvy pre každodennú prax od Alexander Škrinár a kolektív na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %

Brožúra "Kúpne zmluvy pre každodennú prax" je určená pre všetkých, ktorí pri svojej práci prichádzajú do kontaktu so zmluvami a potrebujú ich mať vždy po ruke. V brožúre nájdete najčastejšie používané vzory zmlúv rozdelené podľa obchodného a občianskeho zákonníka.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY