Gustáv Husák a jeho doba

Interdrought2020.com Gustáv Husák a jeho doba Image
Trávit čas knihou Gustáv Husák a jeho doba! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Gustáv Husák a jeho doba a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Kolektívna monografia Gustáv Husák a jeho doba je výsledkom spoločnej práce šestnástich slovenských, českých a ruských autorov. Je výstupom z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorú pri príležitosti 100. výročia narodenia G. Husáka zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského 28. a 29. januára 2013 v Bratislave. Už z názvu diela vyplýva, že predmetom výskumu kolektívu autorov nebola len samotná osobnosť G. Husáka, ale aj jeho doba. Publikácia približuje viaceré životné etapy G. Husáka – jeho hviezdne chvíle a hlboké pády, činy, ktoré možno oceniť, ale aj činy, ktoré treba jednoznačne odsúdiť. Kolektív autorov sa pokúsil priblížiť jeho cestu ku komunistickému hnutiu a rovnako aj jeho prvotnú aktivistickú činnosť, teda obdobie, keď G. Husáka len ťažko možno nazvať ambicióznym a po moci bažiacim karieristom.Autori sa nevyhýbali ani jeho súkromnému životu – vzťahu s manželkou Magdou Husákovou, rod. Lokvencovou. Bez povšimnutia nemohla ostať ani prvá hviezdna chvíľa G. Husáka, ktorou sa stala jeho účasť v Slovenskom národnom povstaní. Nesmierne zaujímavou a málo prebádanou časťou života G. Husáka je komplikovaný vzťah ku katolíckej cirkvi, na ktorej perzekúcii nesie výrazný podiel. Autori venovali značnú pozornosť aj jeho najťažšiemu životnému obdobiu – vyšetrovaniu Štátnou bezpečnosťou, odsúdeniu na doživotie, pobytu vo väzení, ťažkému návratu na slobodu, zaradeniu sa do spoločnosti a neskoršej občianskej a straníckej rehabilitácii. Predmetom výskumu sa stal aj jeho podiel na federalizácii Československa a zásluhy na vytvorení slovenskej cirkevnej provincie. Publikácia sa nevyhýba ani najkontroverznejšej časti politického pôsobenia G. Husáka – obdobiu normalizácie, ktorej symbolom sa stal.Všíma si vzťahy generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a zároveň prezidenta Československej socialistickej republiky G. Husáka s najvyššími sovietskymi predstaviteľmi a aj jeho posledné roky osamelosti a úplnej izolácie za múrmi Pražského hradu.

NÁZEV SOUBORU: Gustáv Husák a jeho doba.pdf

AUTOR: Branislav Kinčok

ISBN: 9788089335763

VELIKOST SOUBORU: 2,38 MB

STÁHNOUT ČÍST

Správa 5. ilegálneho ústredného vedenia KSS o vývine na Slovensku po 6. októbri 1938, zostavili členovia ÚV KSS Gustáv Husák, Karol Šmidke a Ladislav Novomeský, leto 1944: "Prečo máme hľadať spásu v Benešovi, keď osvedčený recept je u Stalina. Nik nečaká oslobodenie od Čechov, väčšina ho vidí hmatateľne od Rusov...

Prezident Gustáv Husák zemřel v listopadu 1991, dva roky pro pádu komunismu v Československu. Jeho jméno se stalo symbolem pro dobu normalizace - morálního úpadku společnosti v 70. a 80. letech, která vystřídala dobu nadějí a uvolnění. Přesto se na toto období dívá velká část společnosti s nostalgickým úsměvem.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY