Poradca 4-5/2019

Interdrought2020.com Poradca 4-5/2019 Image
Hledáte knihu Poradca 4-5/2019? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Zákon o verejnom obstarávaní – úplné znenie po novele s komentárom, ktorá nadobúda účinnosť 1. 1. 2019.Cieľom právnej úpravy verejného obstarávania je od 1. 1. 2019 zefektívnenie, zjednodušenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty. Novelou zákona sa úplne vypúšťa koncept dvojobálkového predkladania ponúk, ktorý sa v praxi verejného obstarávania neosvedčil a ktorý spôsoboval predovšetkým zvýšenú administratívnu záťaž pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov a zbytočné predlžovanie procesu verejného obstarávania. V súvislosti s vypustením dvojobálkového konceptu predkladania ponúk sa v zákone taktiež reviduje procesná úprava revíznych postupov, ktorá bola previazaná s dvojobálkovým predkladaním ponúk. K akým ďalším zmenám dochádza od nového roka a aký vplyv budú mať zmeny nielen na podnikateľa, sa dočítate v našom rozsiahlom komentári.

NÁZEV SOUBORU: Poradca 4-5/2019.pdf

AUTOR: none

ISBN: ",

VELIKOST SOUBORU: 4,84 MB

STÁHNOUT ČÍST

Poradca 4-5/2019 Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom. Úplné znenie po novele od 1. 1. 2019 • Poradca s.r.o. (2019) 🍌 Odosielame o 7 dní. 9,60€ Zľava 7%. 8,93€ Do košíka. Odložiť na neskôr. Zákon o verejnom obstarávaní - úplné znenie po novele s komentárom, ktorá nadobúda účinnosť 1. ...

Poradca 5 Služby zamestnanosti . Prioritným cieľom stratégie po novele zákona o službách zamestnanosti účinnej od 1. 1. 2019 bolo riešenie aktuálneho nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na slovenskom trhu práce, z ktorých vyplynuli legislatívne opatrenia najmä v pôsobnosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY