Dodatky I.

Interdrought2020.com Dodatky I. Image
Dodatky I. je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Kateřina Bečková. Přečtěte si s námi knihu Dodatky I. na interdrought2020.com
Novodobá úprava a kvapná přestavba starých částí Prahy, zahájená v polovině 19. století a motivovaná hospodářskými a technickými, ale i uměleckými důvody, zničila největší část krásného stavebního dědictví města z 12. až 18. století. V letech 1916 - 1948 vyšel soubor pěti knih, jež pomocí dobových fotografií mapovaly neblahý zásah nové doby do staré Prahy. Tento cyklus doplňují nyní dva nové svazky, které se soustřeďují zejména na zásahy po roce 1945. První z nich je věnován změnám v historickém jádru města.

NÁZEV SOUBORU: Dodatky I..pdf

AUTOR: Kateřina Bečková

ISBN: 8071856088

VELIKOST SOUBORU: 8,89 MB

STÁHNOUT ČÍST

Nepořádné dodatky aneb forma změny právního jednání. Mezi závěrečnými ustanoveními písemně uzavíraných smluv nalezneme zpravidla ujednání o tom, že smlouvu lze měnit pouze na základě písemných dodatků.

Kniha obsahuje nejen dílčí opravy ke 2. vydání, ale i řadu zcela nových hesel včetně asi deseti nových lokalit a také doplňky (především nově vyšlé literatury) a dodatky (včetně nového stavebního průzkumu) ke stávajícím heslům, a to k datu 31.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY