Teorie lexikální sémantiky

Interdrought2020.com Teorie lexikální sémantiky Image
Teorie lexikální sémantiky je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Dirk Geeaerst. Přečtěte si s námi knihu Teorie lexikální sémantiky na interdrought2020.com
Geeraertsova kniha nabízí vyčerpávající přehled hlavních tradic lingvistického bádání o významu slov od poloviny devatenáctého století do současnosti. Představuje nejdůležitější myšlenky, klíčové práce a dominantní postavy pěti lingvistických směrů: historicko-filologické sémantiky, strukturalistické sémantiky, generativní sémantiky, neostrukturalistické sémantiky a kognitivní sémantiky, přičemž si všímá především teoretických a metodologických vztahů mezi těmito přístupy. Kromě hlavních teoretických proudů lexikální sémantiky věnuje pozornost i „proudům spodním“, které utvářely její vývoj.

NÁZEV SOUBORU: Teorie lexikální sémantiky.pdf

AUTOR: Dirk Geeaerst

ISBN: 9788024641942

VELIKOST SOUBORU: 6,78 MB

STÁHNOUT ČÍST

Obecná teorie ↗pojmenován ... Filipec, J. Vzájemná souvislost lexikální sémantiky a onomaziologie při konstrukci dílčích systémů v slovní zásobě. SaS 41, 1980, 17-25. Horálek, K. K teorii pojmenování. In Lexikografický sborník, 1953, 9-19.

Sledovat novinky od tohoto autora. Zpět na seznam autorů. Přečtěte si od tohoto autora...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY