Hravá matematika 1 - 3. díl (nové, přepracované vydání)

Interdrought2020.com Hravá matematika 1 - 3. díl (nové, přepracované vydání) Image
Trávit čas knihou Hravá matematika 1 - 3. díl (nové, přepracované vydání)! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Hravá matematika 1 - 3. díl (nové, přepracované vydání) a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Rozdíl přepracovaného vydání Hravé matematiky 1 oproti původnímu: V 1. dílu přidáno 12 nových stran,Ve 2. dílu přidáno 16 nových stran,Ve 3. dílu přidáno 12 nových stran.Nově přidané strany jsou orientované převážně na upevnění numerace, procvičování sčítání a odčítání, obsahují více úloh na geometrii.Zavedení číslování úkolů a navigace pomocí obrázků na stranách.Výklad znamének + a –.Přesnější a jasnější zadání úloh.Obrázky více odpovídají jednotlivým tematickým celkům.Nová, vylepšená příloha učebnice: přidání číselné osy, barevných koleček na vyjádření počtu ad.Upravená grafická podoba v místech pro dokreslování nebo dopisování.V souladu s RVP ZV.Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.Pestré typy úloh slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou a zábavnou formou.Pracovní učebnici vhodně doplňuje početník.Vystřihovací příloha uvnitř pracovní učebnice zpestřuje některé úlohy, podporuje dětskou představivost a procvičuje jemnou motoriku žáků.Obsah pracovní učebnice je rozdělen do 2 tematických okruhů, které umožňují mezipředmětové propojení.Pracovní učebnice umožňuje, aby si žáci zadání slovních úloh a části některých typů úloh četli sami.Je možné jej využít na konci 1. nebo na začátku 2. ročníku ZŠ.Pracovní učebnice obsahuje:Sčítání v oboru čísel do 20 s přechodem přes základ 10.Odčítání v oboru čísel do 20 s přechodem přes základ 10.Metr, litr, kilogram.

NÁZEV SOUBORU: Hravá matematika 1 - 3. díl (nové, přepracované vydání).pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788075632029

VELIKOST SOUBORU: 6,11 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kniha: Hravá matematika 1 - pracovní učebnice Podtitul: 3. díl (nové, přepracované vydání) Rozdíl přepracovaného vydání Hravé matematiky 1 oproti původnímu: V 1. dílu přidáno 12 nových stran Ve 2. dílu přidáno 16 nových stran Ve 3. dílu přidáno 12 nových stran Nově ...

Matematika pro 8. roč. ZŠ - 1.díl Mocniny a odmocniny, Pythagorova věta 2.přepracované vydání - Oldřich Odvárko. Učebnice je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravené vydání ještě lépe odpovídá RVP, obsahuje aktuálnější údaje a je pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY