Právní dějiny evropských zemí a USA

Interdrought2020.com Právní dějiny evropských zemí a USA Image
Právní dějiny evropských zemí a USA je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Stanislav Balík ml.. Přečtěte si s námi knihu Právní dějiny evropských zemí a USA na interdrought2020.com
Kniha je vysokoškolskou učebnicí pro studenty právnických fakult, zároveň je určena právníkům i zájemcům o právní historii z řad širší čtenářské obce. Autoři předkládají přehled vývoje státu a práva od jejich počátků až do roku 1945. Výklad je rozdělen do partií o předstátní společnosti a její přeměně na stát, o právních dějinách ve starověku, za feudalismu a za kapitalismu. Pozornost je v jednotlivých kapitolách věnována institucím historických státních útvarů, pramenům práva a dobové podobě významných institutů veřejného i soukromého práva v širších historických souvislostech.Čtenář má možnost utřídit si základní informace z oboru, který společně s právní komparatistikou a právní filosofií patří k nejvýznamnějším pomocným vědám právním, a v období globalizace si připomenout důležité mezníky právních dějin evropských členských i nečlenských států Evropské unie a Spojených států amerických. Oproti předchozímu vydání je učebnice rozšířena zejména o problematiku jihovýchodní Evropy. Tématicky na tuto knihu navazuje učebnice týchž autorů Právní dějiny mimoevropských zemí.

NÁZEV SOUBORU: Právní dějiny evropských zemí a USA.pdf

AUTOR: Stanislav Balík ml.

ISBN: 8086898202

VELIKOST SOUBORU: 1,54 MB

STÁHNOUT ČÍST

Právní dějiny evropských zemí a USA / Stanislav Balík / 2., rozšířené vydání - Kniha je vysokoškolskou učebnicí pro studenty právnických fakult, zároveň je určena právníkům i zájemcům o právní historii z řad širší čtenářské obce. Autoři předkládají přehled vývoje státu a práva od jejich počátků až do roku 1945. Výklad…

Právní dějiny evropských zemí a USA, 4.vydání Balík Stanislav, Balík Stanislav ml.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY