Trestné právo procesné II

Interdrought2020.com Trestné právo procesné II Image
Hledáte knihu Trestné právo procesné II? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Jozef Záhora? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I.Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú učebnice trestného práva procesného, reagujúce na nedávne početné legislatívnych zmeny. Vzhľadom na postupný nárast rozsahu jednotlivých tém trestného práva procesného autori zvolili rozdelenie obsahu učebnice trestného práva procesného do dvoch dielov obdobne ako učebnice trestného práva hmotného. Do druhej časti učebnice trestného práva procesného autori zaradili jednotlivé štádiá trestného konania, venujú sa postupu pred začatím trestného stíhania, prípravnému konaniu, predbežnému prejednaniu obžaloby a hlavnému pojednávaniu. Neopomínajú ani ďalšie formy súdneho rozhodovania, a to verejné a neverejné zasadnutie súdu. Osobitnú pozornosť venujú opravným prostriedkom, osobitným spôsobom konania, probácii a mediácii v trestnom konaní a vykonávaciemu konaniu. V záverečných kapitolách poskytujú informácie o jednotlivých inštitútoch medzinárodnej justičnej spolupráce v trestnom konaní, trovách trestného konania a základných východiskách konania na Medzinárodnom trestnom súde.Učebnice sú určené predovšetkým študentom vysokoškolského štúdia práva, ale môžu ich veľmi dobre využiť aj všetci právnici aplikujúci trestné právo procesné v najrôznejších funkciách a pozíciách.

NÁZEV SOUBORU: Trestné právo procesné II.pdf

AUTOR: Jozef Záhora

ISBN: 9788081686184

VELIKOST SOUBORU: 5,37 MB

STÁHNOUT ČÍST

Trestné právo je jedno z odvetvia verejného práva.Poskytuje ochranu spoločenským záujmom uvedeným v Trestnom zákone pred protiprávnymi konaniami tým, že určuje, čo je trestným činom, vymedzuje podmienky a predpoklady trestnej zodpovednosti, ustanovuje tresty a ochranné opatrenia a vedie subjekty k plneniu zákonných povinností a zachovaniu pravidiel spolužitia.

Trestné právo procesné II. Trestné právo procesné II. Informačný list-DŠ-študijny program Pb3d Informačný list-EŠ-študijny program PB4ne Otázky na postupovú skúšku TPP II. Samoštúdium. Posledná aktualizácia: 29.01.2020.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY