Starověká Mezopotámie

Interdrought2020.com Starověká Mezopotámie Image
Starověká Mezopotámie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Leo A. Oppenheim. Přečtěte si s námi knihu Starověká Mezopotámie na interdrought2020.com
Dnes již klasické a ve světě stále znovu vydávané dílo A.L.Oppenheima (1904-1974), profesora Chicagské univerzity a jednoho z největších znalců mezopotámských písemných a archeologických pramenů, patří trvale k nejlepším pracím o dějinách starověké Mezopotámie. Provokující jedinečnost Oppenheimových názorů spolu s osobitým a mnohostranným přístupem k památkám této zaniklé civilizace, jež je i součástí základů evropské kultury, vytváří barvitý a ucelený obraz života starých Sumerů, Babyloňanů a Asýřanů, vykreslený mnohdy v překvapivých detailech.

NÁZEV SOUBORU: Starověká Mezopotámie.pdf

AUTOR: Leo A. Oppenheim

ISBN: 8020007490

VELIKOST SOUBORU: 3,46 MB

STÁHNOUT ČÍST

Dějepisné učební dokumenty pro 6. ročník ZŠ - Web pro podporu výuky a poskytování informací

Starověká Mezopotámie - vývoj států a říší, kultura Sumerové nevytvořili v Mezopotámii jednotný stát, ale žili v městských státech, které vznikly kolem roku 3 000 př. K. Na začátku 2. tisíciletí rozdělil Mezopotámii vpád cizích kmenů, které si podrobily sumerské městské státy na jihu a vytvořily nový ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY