Země Visegrádu a migrace

Interdrought2020.com Země Visegrádu a migrace Image
Trávit čas knihou Země Visegrádu a migrace! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Země Visegrádu a migrace a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Vědecká monografie Země Visegrádu a migrace je zcela unikátním projektem a výsledkem více než dvouleté spolupráce mezinárodního týmu vědeckých pracovníků sumarizující teoretické poznatky z oblasti migrace, integrace a reintegrace v kontextu bezpečnosti zemí Visegrádské čtyřky zahrnující i praktické poznatky lidí, jejichž hlavní pracovní náplní je ostraha státních hranic národních států V4.Monografie je členěna do 20 kapitol a je určena široké čtenářské obci, studentům, odborníkům, lidem působícím v ozbrojených a integrovaných záchranných složkách a všem komu není lhostejná budoucnost země, v níž žijí. Zájem čtenáře bezpochyby zaujmou již názvy kapitol a jejich obsah, např.: … Vývoj integračních úvah, snah a koncepcí, Migrace a migrační teorie, Mezinárodní migrace v období globální hospodářské krize, Migrační a azylová politika Evropské unie, Migrační politika Evropské unie z pohledu Poláků, Hlavní faktory a přístupy k bezpečnosti Evropy a nová bitevní pole 21. století, Bezpečnostní aspekty migrace zemí V4, Migrace do zemí V4 - prognóza, Nedostatky v uplatňování dublinského systému jako praktického nástroje solidarity unie, Vývoj migrace a vývoj současné migrační krize, Migrační a azylová politika Slovenské republiky versus globální bezpečnost nebo nebezpečnost?, Postoj Evropské unie a jednotlivých vlád V4 k migrační krizi, Alternativní metody posouzení bezpečnosti státu.Kniha se vymyká z běžného rámce odborných publikací šířkou záběru a pohledem odborníků na danou oblast čtyř středoevropských zemí České republiky, Maďarska, Polské a Slovenské republiky. V publikaci je zařazen terminologický slovník, abstrakt a shrnutí v češtině, maďarštině, polštině, slovenštině, jazycích anglickém a německém, řada grafů, tabulek, schémat a fotografií. To vše činí publikaci zajímavější a vědeckou teorii přijatelnější. Čtenář po knize najisto sáhne, když jej zaujme určitý problém a bude na něj hledat odpověď. Autorský kolektiv je přesvědčen, že občané zemí V4 chtějí jasné odpovědi na aktuální otázky související s jejich bezpečností. V tomto ohledu je překládaná kniha nezklame.

NÁZEV SOUBORU: Země Visegrádu a migrace.pdf

AUTOR: Karel Kubečka

ISBN: 9788074182921

VELIKOST SOUBORU: 1,36 MB

STÁHNOUT ČÍST

Vědecká monografie Země Visegrádu a migrace je zcela unikátním projektem a výsledkem více než dvouleté spolupráce mezinárodního týmu vědeckých pracovníků sumarizující teoretické poznatky z oblasti migrace, integrace a reintegrace v kontextu bezpečnosti zemí Visegrádské čtyřky zahrnující i praktické poznatky lidí, jejichž hlavní pracovní náplní je ostraha ...

Země původu nelegální migrace. Pro země V4 je společným zdrojovým regionem nelegální migrace zejména východní Evropa, konkrétně Ukrajina, Bělorusko a Moldávie. Do zemí Visegrádské čtyřky směřuje 40 % z celkového počtu ukrajinských migrantů.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY