Medzinárodné obchodné financovanie

Interdrought2020.com Medzinárodné obchodné financovanie Image
Trávit čas knihou Medzinárodné obchodné financovanie! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Medzinárodné obchodné financovanie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Rozvoj medzinárodného obchodu je spojený s medzinárodným obchodným financovaním, v rámci ktorého má nezastupiteľné miesto dokumentárny akreditív. Je to najbezpečnejší platobný a zaisťovací prostriedok a používa sa hlavne pri obchodných transakciách spojených s rizikom obchodného partnera a jeho krajiny, teda ak ide o nového obchodného partnera alebo o obchodného partnera, ktorý pochádza z politicky alebo ekonomicky nestabilnej krajiny. Akreditív sa používa pri obchodovaní vyspelých krajín s krajinami rozvojovými alebo rozvíjajúcimi sa. Obchody v rámci vyspelých krajín, hlavne európskych krajín, sa realizujú na báze tzv. otvoreného účtu, teda dovozca zaplatí po dodaní tovaru bez použitia bankového zaisťovacieho nástroja. V posledných rokoch sa odhaduje, že až 80% obchodov sa realizuje práve na báze otvoreného účtu. Zvyšok sa realizuje dokumentárnymi platobnými prostriedkami, hlavne dokumentárnymi akreditívmi. Vo všeobecnosti dochádza na jednej strane k poklesu počtu akreditívov v určitých teritóriách, a na strane druhej sa vďaka zvyšujúcemu sa objemu medzinárodného obchodu zvyšuje aj objem akreditívnych transakcií. Cieľom učebnice je poskytnúť základné informácie a poznatky, ktoré sú potrebné pri realizácii medzinárodného obchodného financovania so zvláštnym zreteľom na dokumentárny akreditív, ktorý má v tejto oblasti najvýznamnejšie miesto.

NÁZEV SOUBORU: Medzinárodné obchodné financovanie.pdf

AUTOR: Eva Jančíková

ISBN: 9788089710003

VELIKOST SOUBORU: 2,41 MB

STÁHNOUT ČÍST

Advokátska kancelária - obchodné právo, finančné právo, medzinárodné právo, rodinné a trestné právo. www.klimekova.sk Slovanská 1111/35 , 922 03 Vrbové Kontakty ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr.

Spoločnosť Volvo Cars ponúka pracovné príležitosti v mnohých oblastiach - obchodné aktivity, vývoj produktov, nákup, výroba, marketing, predaj.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY