Prokop Diviš

Interdrought2020.com Prokop Diviš Image
Trávit čas knihou Prokop Diviš! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Prokop Diviš a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Český fyzik a vynálezce první poloviny 18. století, jehož přínos k nauce o elektřině došel mezinárodního uznání. Pocházel z Helvíkovic u Žamberka. Po studiích na jezuitské škole ve Znojmě se stal premonstrátorským řeholníkem v lounském klášteře a pak správcem klášterní farnosti v Příměticích u Znojma. Jako první začal u nás experimenty se statickou elektřinou, využíval elektřinu k léčebným účelům, zkonstruoval originální hudební nástroj "denisdor". V roce 1754 vztyčil na své faře první uzemněný bleskosvod na světě, známou "povětrnostní mašinu". Diviš vedl vědeckou korespondenci s předními pracovišti v Evropě, jeho práce ocenil zejména Euler. Své teoretické úvahy shrnul Diviš ve spise "Magia naturelis". Úvodní část knížky o Divišovi seznamuje též s počátky výzkumu elektrických jevů.

NÁZEV SOUBORU: Prokop Diviš.pdf

AUTOR: R. Kolomý

ISBN: ",

VELIKOST SOUBORU: 10,18 MB

STÁHNOUT ČÍST

Prokop Diviš vynalezl bleskosvod: Kněz, který zkrotil Boží trest. Před 315 lety se v Herlíkovicích ve Východních Čechách narodil Prokop Diviš, kněz premonstrátského řádu se celý život sanžil sloučit světské a církevní názory. Do historie…

Prokop Diviš však sestrojil ještě jeden slavný přístroj - dalo by se říci, že šlo o jakéhosi předchůdce dnešního syntetizátoru - nazvaný Zlatý Diviš, „Denis d'or". Nástroj měl 790 kovových strun a byl poháněný elektřinou z primitivních baterií, tzv. leydenských lahví.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY