Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2018

Interdrought2020.com Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2018 Image
Trávit čas knihou Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2018! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2018 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Ročenku pro filosofii a fenomenologický výzkum (2018) uvádí rozsáhlejší anglicky psaná stať Filipa Horáčka o Synesiově listu o námořní plavbě roku 401, která po přípravné části zabývající se problematikou fikce a fakticity v tomto dopise ukazuje, jak „kulturně-kanonické texty“ pojímání jednak předcházejí, jednak směřují jeho reflexi. Rozsahově široká stať Martina Bojdy Racionalismus Zjevení: Soulad přírody a milosti podle Andrease Webera v Čechách vůbec poprvé podává informaci o tomto dnes i v Německu téměř zapomenutém představiteli fyzikotheologického myšlení, vyrovnávajícího se s Leibnizovým racionalismem. V kontextu fenomenologického uvažování o „jiném“ se pohybují stati Taťány Petříčkové a Richarda Ziky a úvahy Jaroslava Novotného, Josefa Kružíka, Matouše Kvapila a Filipa Timingeriu a jednotí (obecně vyjádřeno) výzkum motivu řeči v umění a myšlení.

NÁZEV SOUBORU: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2018.pdf

AUTOR: Josef Matoušek

ISBN: 9788074761515

VELIKOST SOUBORU: 2,50 MB

STÁHNOUT ČÍST

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2017 - Ladislav Benyovszky, Josef Matoušek . V Ročence pro filosofii a fenomenologický výzkum pro rok 2017 čtenář nalezne krom statí vzešlých ze samostatného bádání autorů (Vincent Blanchet, Taťána Petříčková, Richard Zika, Robert Kanócz) studie sjednocované třemi tematickými okruhy: problémem původu a podstaty zla ...

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2016 V centru Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum pro rok 2016 stojí obsáhlejší studie Roberta Kanócze, která je pozoruhodnou diskusí možností a dosahu nejzákladnějších ontologických východisek, a zároveň nárysem vlastního filosofického stanoviska autora.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY