Marketing

Interdrought2020.com Marketing Image
Marketing je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jaroslav Hadraga. Přečtěte si s námi knihu Marketing na interdrought2020.com
Publikace se zaměřuje na marketingovou problematiku tvorby inovací produktů (nových produktů); jako centrální oblast celkové podnikatelské a tedy i marketingové problematiky.Proces tvorby inovací produktů se charakterizuje z různých zorných úhlů tak, aby se čtenář prostudováním knihy komplexně seznámil s podstatou, posláním a obsahovou náplní marketingových aktivit v procesu tvorby inovací produktů v podnicích. Z hlediska potřeb podnikové praxe, manažerského rozhodování, se systematicky popisují a vysvětlují podmínky a předpoklady kvalitního, komplexního marketingového zabezpečování celkového procesu tvorby podnikatelsky úspěšných inovací produktů. Čtenář se studiem publikace seznámí s řadou poznatků, manažerských principů, návodů, postupů, metod a nástrojů prakticky využitelných a užitečných pro řešení toho, aby toto marketingové zabezpečení bylo patřičně pro podnik účinné, vskutku podnikatelsky efektivní. Výklad je podáván jako organická součást celkové problematiky tvorby a využívání marketingového mixu podnikem.Ke každé kapitole je zařazen seznam klíčových pojmů a soubor kontrolních otázek. To má čtenáři usnadnit studium a vlastní vyhodnocování toho, jak se mu podařilo pochopit obsah jednotlivých kapitol a jak dokáže prakticky aplikovat získané poznání.Vzhledem ke svému vysoce aktuálnímu zaměření na konkrétní, nezbytné předpoklady a způsoby úspěšné podnikatelské činnosti a zvolenému způsobu výkladu dané tematiky, je kniha určena širokému okruhu čtenářů. Jednak vysokoškolským studentům k jejímu využití v rámci jejich celkového studia problematiky managementu a marketingu. Jako vhodný průvodce marketingovou problematikou tvorby podnikatelsky úspěšných inovací produktů je určena také těm podnikatelům, manažerům, marketingovým pracovníkům a dalším pracovníkům podnikové praxe, kteří chtějí získat pro ně užitečné znalosti z této oblasti, případně je dále rozvinout a zdokonalit. Kniha může oslovit i další zájemce z řad odborné i laické veřejnosti o danou tematiku.

NÁZEV SOUBORU: Marketing.pdf

AUTOR: Jaroslav Hadraga

ISBN: 8086473899

VELIKOST SOUBORU: 6,15 MB

STÁHNOUT ČÍST

Marketing is the process of getting people interested in your company's product or service. This happens through market research, analysis, and understanding your ideal customer's interests. Marketing pertains to all aspects of a business, including product development, distribution methods, sales, and advertising.

Marketing označuje všechny činnosti, procesy, snahy a metody prezentování, propagování, prodeje služeb nebo produktů firmy. Nejen to, marketing předmětem marketingu je také usměrňování a aktivní ovlivňování nabídky firmy. Zásadním způsobem tedy ovlivňuje celé podnikání.Marketing také musí umět správně rozpoznat a poznat současné, ale zejména budoucí ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY