Porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES

Interdrought2020.com Porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES Image
Trávit čas knihou Porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikace se pokouší zodpovědět otázku, jaké opravné prostředky má jednotlivec k dispozici v případě, že národní soud posledního stupně poruší svoji povinnost a neobrátí se s předběžnou otázkou na ESD. Publikace se neomezuje pouze na pojenání o relativních otázkách komunitárního práva či právních řádů vybraných členských států EU. ale podstatná část práce je věnována promítnutí získaných poznatků do budoucí spolupráce českých soudů s Evropským soudním dvorem a Soudem prvního stupně.

NÁZEV SOUBORU: Porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES.pdf

AUTOR: Michal Bobek

ISBN: 8071798436

VELIKOST SOUBORU: 3,52 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kniha: Porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES (Michal Bobek). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!

31) K problematice předběžné otázky na neplatnost evropského práva a odlišnostem od předběžné otázky na výklad evropského práva viz Bobek, Michal: Porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES, C. H. BECK, Praha 2004, s. 16-20.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY