Plynutie

Interdrought2020.com Plynutie Image
Hledáte knihu Plynutie? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Julieta Valero? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Poézia Juliety Valero je mimoriadne súčasná vo svojej naliehavosti vysloviť existenciálne pochybnosti modernej spoločnosti jazykom, ktorý osciluje medzi modernou a postmodernou. Otvára pred nami sieť surrealistických obrazov, nových možností básnického vyjadrovania i hru so slovami a s obrazmi. Jej básne sa často javia ako koncentrované zhluky imaginácií na pomedzí možnej reality a predstáv.Ľudský život sa zacykluje v uzavretom kruhu vlastnej intimity, ale vnútorný svet sa znovu a znovu otvára svetu v pohybe tak, ako ho môžeme pozorovať z obloka vlastnej izby, v nemocničnej čakárni alebo na pozadí dejinných udalostí.

NÁZEV SOUBORU: Plynutie.pdf

AUTOR: Julieta Valero

ISBN: 9788089283873

VELIKOST SOUBORU: 7,55 MB

STÁHNOUT ČÍST

"Plynutie všetkých lehôt v uvedených prípadoch, ktoré sa začali pred dňom účinnosti nového zákona, sa až do 30. apríla preruší. Od prvého mája začnú tieto lehoty opäť plynúť, a to tým dňom, v ktorom boli v deň účinnosti zákona.

Uvedené vylučuje plynutie premlčacej lehoty počas vedeného rozhodcovského konania a následného vedenia občianskeho súdneho konania. Od podania žaloby na rozhodcovskom súde začne premlčacia doba spočívať a spočíva do právoplatného skončenia veci na všeobecnom súde. Preto právo veriteľa v prípade, ak rozhodcovská ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY