Ekonomie sociálních služeb

Interdrought2020.com Ekonomie sociálních služeb Image
Trávit čas knihou Ekonomie sociálních služeb! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Ekonomie sociálních služeb a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Druhé, aktualizované a rozšířené, vydání úspěšné publikace reaguje na novou legislativní úpravu oblasti sociálních služeb.Nově je věnována pozornost otázkám teoretického vymezení sociálních služeb a ve značné míře také rozboru výdajů krajů a měst na sociální služby, vývoji vybavenosti jednotlivých regionů službami sociální péče, ale i postavení a roli sociálních služeb jako významného nástroje prevence sociálního vyloučení. Kniha se zabývá také významem nestátních neziskových organizací při poskytování sociálních služeb, rozebírá hlavní problémy, s jejichž řešením se tyto organizace potýkají v rámci přidělování finančních prostředků.Kniha je určena širokému okruhu čtenářů – poskytne jak nezbytné makroekonomické charakteristiky týkající se sociálních služeb, které budou zajímat především představitele jednotlivých krajů a obcí, tak i vybrané údaje, charakterizující náklady jednotlivých služeb a jejich strukturu, které budou zajímat především management jednotlivých organizací a poskytovatele jednotlivých služeb. Publikace poskytne zajímavé údaje i všem odborníkům, kteří se věnují otázkám regionální politiky, ke studiu ji mohou využít i studenti nejrůznějších oborů sociální a regionální politiky a ekonomie.

NÁZEV SOUBORU: Ekonomie sociálních služeb.pdf

AUTOR: Ladislav Průša

ISBN: 8073572556

VELIKOST SOUBORU: 7,11 MB

STÁHNOUT ČÍST

sociálních služeb. Praha: VÚPSV, 2001 nebo Průša, L. Ekonomie sociálních služeb. Praha: ASPI, 2007 7 viz: Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení ve vývojových řadách a grafech. Praha: MPSV, 1995-2008

Podobné jednotky. Ekonomie sociálních služeb / Hlavní autor: Průša, Ladislav, 1958- Vydáno: (2003) Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory / Hlavní autor: Průša, Ladislav, 1958- Vydáno: (2008) Model optimálního uspořádání sociálních a zdravotních služeb na regionální úrovni / Hlavní autor: Průša, Ladislav, 1958- Vydáno: (2006)

SOUVISEJÍCÍ KNIHY