Pracovněprávní vztahy

Interdrought2020.com Pracovněprávní vztahy Image
Hledáte knihu Pracovněprávní vztahy? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Jarmila Pavlátová? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Publikace se zabývá velmi složitou a doposud velmi málo probádanou problematikou vzájemného vztahu pracovního práva, zejména zákoníku práce k novému občanskému právu, především k novému občanskému zákoníku. Zvláštní pozornost je věnována trvale složitým a v právní praxi, doktríně i judikatuře českých soudů řešeným otázkám, a to zejména vzájemnému vztahu nového občanského zákoníku a zákoníku práce a míře ingerence obecného občanského obligačního práva do pracovněprávních obligací. Zvýšená pozornost je věnována některým institutům pracovního práva na pomezí soukromoprávní a veřejnoprávní regulace a zejména problematice ochrany slabší strany pracovněprávních vztahů – zaměstnanců. V knize je zvláště akcentována problematika spravedlivého vyvážení práv a povinností obou hlavních stran pracovněprávních vztahů – zaměstnavatelů a zaměstnanců. Publikace je určena především odborníkům z oblasti pracovního práva.

NÁZEV SOUBORU: Pracovněprávní vztahy.pdf

AUTOR: Jarmila Pavlátová

ISBN: 9788073805074

VELIKOST SOUBORU: 2,64 MB

STÁHNOUT ČÍST

Jsem absolvent po střední škole a zatím nemám odpracovaný rok. Nastoupil jsem do práce 15.2.2020. Následně jsem byl od 19.2.2020 v pracovní neschopnosti.

Pracovněprávní vztahy jsou také vztahy kolektivní povahy mezi kolektivem zaměstnanců (zástupci zaměstnanců) a zaměstnavatelem. Zaměstnancem je vždy fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY