Pracovněprávní vztahy

Interdrought2020.com Pracovněprávní vztahy Image
Hledáte knihu Pracovněprávní vztahy? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Jarmila Pavlátová? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Publikace se zabývá velmi složitou a doposud velmi málo probádanou problematikou vzájemného vztahu pracovního práva, zejména zákoníku práce k novému občanskému právu, především k novému občanskému zákoníku. Zvláštní pozornost je věnována trvale složitým a v právní praxi, doktríně i judikatuře českých soudů řešeným otázkám, a to zejména vzájemnému vztahu nového občanského zákoníku a zákoníku práce a míře ingerence obecného občanského obligačního práva do pracovněprávních obligací. Zvýšená pozornost je věnována některým institutům pracovního práva na pomezí soukromoprávní a veřejnoprávní regulace a zejména problematice ochrany slabší strany pracovněprávních vztahů – zaměstnanců. V knize je zvláště akcentována problematika spravedlivého vyvážení práv a povinností obou hlavních stran pracovněprávních vztahů – zaměstnavatelů a zaměstnanců. Publikace je určena především odborníkům z oblasti pracovního práva.

NÁZEV SOUBORU: Pracovněprávní vztahy.pdf

AUTOR: Jarmila Pavlátová

ISBN: 9788073805074

VELIKOST SOUBORU: 5,69 MB

STÁHNOUT ČÍST

Pracovněprávní vztahy Na území České republiky míra nezaměstnanosti mnohde odhaluje nesoulad mezi poptávkou a nabídkou pracovních míst. Zájemce či uchazeč o zaměstnání má velmi těžké postavení, neboť v mnoha případech si při „námluvách" volného pracovního místa u zaměstnavatele nemůže diktovat podmínky.

Vztahy z těchto smluv jsou obchodními závazkovými vztahy, které se řídí režimem obchodního zákoníku , jde -li o vztahy související s podnikáním, příp. u zprostředkovatelské smlouvy též režimem občanského zákoníku, pokud nejde o vztahy související s podnikáním. JUDr.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY