Písanka 1 pro 3. ročník základní školy

Interdrought2020.com Písanka 1 pro 3. ročník základní školy Image
Trávit čas knihou Písanka 1 pro 3. ročník základní školy! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Písanka 1 pro 3. ročník základní školy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Cílem Písanek pro 3. ročník je rozvoj písařských dovedností žáků a upevňování správných tvarů obtížných písmen a spojů.Texty v písankách tematicky souvisle provázejí žáka celým školním rokem, záchytnými body jsou: začátek školního roku, spolužáci, podzimní počasí, listnaté stromy, Mikuláš, Vánoce, dárky, Nový rok, zimní sporty, zimní škola v přírodě, rodina, práce lidí, jarní květiny, ptáci, chystání na prázdniny.Kromě slov a vět k přepisu a opisu obsahují básně (nebo úryvky básní) a kratší i delší texty prózy, pro zábavu byl zařazen návod k písemné hře a místo k jejímu provedení, skrývačka tiskacích písmen, hledání slov z obrázků, sestavování slov pomocí obrázků a slabik, hledání skrytých slov mezi písmeny, skrytých slov mezi slovy a také 5 křížovek. Písanky obsahují také hádanky k řešení, pranostiky, přísloví, doplňovačky.Upevňují rovněž znalost psaní jmen, příjmení a adres (písemné blahopřání, text pohlednice, korespondenčního lístku, telegramu, krátké textové zprávy a dopisu). Děti se seznámí s poštovními tiskopisy (podacím lístkem, poštovní průvodkou) a naučí se, jak označit k přepravě balíček, připomenou si také důležitá telefonní čísla.Strana 42 a 43 v první písance obsahuje psací cviky, posledních několik stran každé písanky je pouze nalinkováno – tento prostor je věnován individuálnímu procvičování psaní podle pokynů učitele.S doložkou MŠMT.

NÁZEV SOUBORU: Písanka 1 pro 3. ročník základní školy.pdf

AUTOR: Jitka Halasová

ISBN: ",

VELIKOST SOUBORU: 9,17 MB

STÁHNOUT ČÍST

Horáková Zdenka: Písanka pro 3. ročník základní školy (2. díl) Aktivně upevňuje znalost psaní pomocí hádanek, doplňování veršů, oprav chybného textu a úkolů propojených s učivem prvouky. NOVA373 . Více informací

Písanka pro 1. ročník základní školy (3. díl) - Jana Potůčková Písanky jsou součástí souboru Český jazyk pro 1. třídu ZŠ, který obsahuje dále Živou abecedu tetky Abecedky, Slabikář a Čítanku.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY