Politologie

Interdrought2020.com Politologie Image
Trávit čas knihou Politologie! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Politologie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Předložený text představuje ucelený výklad obsahu, smyslu a významu discipliny politologie vřazené do kontextu ostatních společenských věd. Zejména je třeba ocenit logickou a přehlednou výstavbu textu, jakož i jeho srozumitelnost z hlediska možností laického zájemce a studenta. Uvedené členění dále podtrhuje využití výkladových boxů, kam jsou zařazeny některé klíčové dílčí pojmy a problémy. Jakkoliv je patrné, že monografie se opírá o nosná díla současné politologie (jak o tom svědčí i rozsah použité literatury), dokázal autor nalézt přijatelnou míru populárního výkladu, bez zbytečného odborničení, ale také nemístných simplifikací. Shrnutí obsahu na závěr každé kapitoly spolu s doporučenou četbou k danému tématu zvyšuje využitelnost textu též ve výuce seminárního typu. (Z posudku Doc. PhDr. Václava Houžvičky, Ph.D.) Na trhu sice v dnešní době existuje již řada politologických učebnic (např. Hey-wood, Křižkovský-Adamová), které se však zásadně zaměřují na oborové specialisty. Novotného skripta vhodně zohledňují potřeby výuky některých oborů na Univerzitě, jejichž studijní plány sice obsahují předmět politologie v rámci společného základu, avšak jejich studenti přistupují ke studiu politiky bez větších znalostí a orientace v těchto otázkách. Proto lze snahu o vytvoření speciálních skript pro tuto početnou (a stále narůstající) skupinu studentů považovat za jednoznačně správnou a žádoucí. Novotného skripta jsou přehledně členěna do tematických kapitol, což usnadňuje práci s nimi. Jsou pojata spíše narativní formou. Zároveň však narativní odstavce jsou prokládány textem rozděleným do bodů či schematických tabulek, což jistě usnadní studentům práci a orientaci v textu.(Z posudku PhDr. JUDr. Jakuba Rákosníka, Ph.D.)

NÁZEV SOUBORU: Politologie.pdf

AUTOR: Lukáš Novotný

ISBN: 9788074520037

VELIKOST SOUBORU: 4,79 MB

STÁHNOUT ČÍST

Navazující program Politologie připravuje absolventy schopné vykonávat rozličná povolání, jejichž společným jmenovatelem je samostatná analýza politické situace, mocenských vztahů, činnosti politických aktérů a dalších aktérů vstupujících do politického procesu.

student politologie Praxe. Praxe není povinnou, ale doporučenou součástí studia politologie. Pro nejlepší uchazeče nabízíme každoročně Masarykovo stipendium pro nadané politology. To nabízí stáže v nejrůznějších institucích - ústavních orgánech, státních úřadech, výzkumných institucích, agenturách ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY