Segregace, vzdělávací příležitost a závazky států

Interdrought2020.com Segregace, vzdělávací příležitost a závazky států Image
Trávit čas knihou Segregace, vzdělávací příležitost a závazky států! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Segregace, vzdělávací příležitost a závazky států a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Více než sedm dlouhých let uplynulo od vyhlášení rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní v. Česká republika, během nichž Česká republika nepřijala nutné kroky vedoucí k plné implementaci soudem potvrzených principů a pravidel. Kauza českých zvláštních škol se stala jedním z nejvýznamnějších případů Evropského soudu týkajících se vymezení práva na vzdělání v kontextu zákazu diskriminace na základě národnostního a sociálního původu, resp. příslušnosti k národnostní menšině. Nejen v České republice jsou závěry Evropského soudu často chápány jako programový výrok ve prospěch politiky inkluze. Otázky týkající se implementace rozsudku Evropského soudu pro lidská práva rezonují v různých částech této publikace jako důležitý motiv. Nejde však o motiv jediný. Autorský kolektiv se problematikou segregace v oblasti vzdělání zabýval z mnohem širšího hlediska a vypracoval hloubkovou studii, která zahrnuje důkladnou teoretickou reflexi pojmů diskriminace a segregace, rozbor historie povinného a všeobecného školství a přehled mezinárodních závazků států souvisejících s kodifikací práva na vzdělání. Takto komplexně pojatá studie bude obohacením nejen odborné debaty právníků, ale také celospolečenské diskuse o jednom z klíčových lidských práv.

NÁZEV SOUBORU: Segregace, vzdělávací příležitost a závazky států.pdf

AUTOR: Katarína Šmigová

ISBN: 9788074787621

VELIKOST SOUBORU: 2,99 MB

STÁHNOUT ČÍST

Segregace, vzdělávací příležitost a závazky států. Kdo napsal knihu Segregace, vzdělávací příležitost a závazky států? Autorem je Dalibor Jílek, Kolektiv autorů. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih.

Segregace, vzdělávací příležitost a závazky států Celkové hodnocení Autor : Dalibor Jílek; Jaroslav Větrovský; Katarína Šmigová Nakladatel : Wolters Kluwer

SOUVISEJÍCÍ KNIHY