Segregace, vzdělávací příležitost a závazky států

Interdrought2020.com Segregace, vzdělávací příležitost a závazky států Image
Segregace, vzdělávací příležitost a závazky států je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Katarína Šmigová. Přečtěte si s námi knihu Segregace, vzdělávací příležitost a závazky států na interdrought2020.com
Více než sedm dlouhých let uplynulo od vyhlášení rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní v. Česká republika, během nichž Česká republika nepřijala nutné kroky vedoucí k plné implementaci soudem potvrzených principů a pravidel. Kauza českých zvláštních škol se stala jedním z nejvýznamnějších případů Evropského soudu týkajících se vymezení práva na vzdělání v kontextu zákazu diskriminace na základě národnostního a sociálního původu, resp. příslušnosti k národnostní menšině. Nejen v České republice jsou závěry Evropského soudu často chápány jako programový výrok ve prospěch politiky inkluze. Otázky týkající se implementace rozsudku Evropského soudu pro lidská práva rezonují v různých částech této publikace jako důležitý motiv. Nejde však o motiv jediný. Autorský kolektiv se problematikou segregace v oblasti vzdělání zabýval z mnohem širšího hlediska a vypracoval hloubkovou studii, která zahrnuje důkladnou teoretickou reflexi pojmů diskriminace a segregace, rozbor historie povinného a všeobecného školství a přehled mezinárodních závazků států souvisejících s kodifikací práva na vzdělání. Takto komplexně pojatá studie bude obohacením nejen odborné debaty právníků, ale také celospolečenské diskuse o jednom z klíčových lidských práv.

NÁZEV SOUBORU: Segregace, vzdělávací příležitost a závazky států.pdf

AUTOR: Katarína Šmigová

ISBN: 9788074787621

VELIKOST SOUBORU: 8,35 MB

STÁHNOUT ČÍST

Segregace, vzdělávací příležitost a závazky států autor: Jílek Dalibor, Větrovský Jaroslav, Šmigová Katarína doporučená cena: 330 Kč naše cena:294Kč

Segregace, vzdělávací příležitost a závazky států ... Segregace, vzdělávací příležitost a závazky států ... rozbor historie povinného a všeobecného školství a přehled mezinárodních závazků států souvisejících s kodifikací práva na vzdělání. Takto komplexně pojatá studie bude obohacením nejen odborné ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY