Hudební výchova 8

Interdrought2020.com Hudební výchova 8 Image
Trávit čas knihou Hudební výchova 8! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Hudební výchova 8 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikace patří do ucelené řady učebnic hudební výchovy pro druhý stupeň základní školy. Jejich cílem je podporovat u žáků kladný vztah k hudbě, zejména ke zpěvu a k aktivnímu naslouchání hudby, ale také k hudebně pohybovým aktivitám i ke hře na hudební nástroje.Prostřednictvím učebnic se žáci dozvědí něco i z hudební teorie, seznámí se zajímavostmi ze života hudebních skladatelů a s dalšími činnostmi spojenými s hudbou.Učebnice jsou zpracovány podle současných kurikulárních dokumentů a rozvíjejí kompetence žáků dané RVP ZV. Mají schvalovací doložku MŠMT.Učebnice doplňují kompaktní disky s poutavými hudebními nahrávkami hudby vážné i moderní - samostatná položka.

NÁZEV SOUBORU: Hudební výchova 8.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788072356126

VELIKOST SOUBORU: 2,32 MB

STÁHNOUT ČÍST

Hudební výchova pro 8. ročník základní školy. Alexandros Charalambidis. kniha 195 Kč ...

Hudební výchova pro 8. ročník základní školy. Alexandros Charalambidis. kniha 195 Kč ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY