Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I

Interdrought2020.com Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I Image
Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ivan Rovný. Přečtěte si s námi knihu Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I na interdrought2020.com
Monografia prof. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH a kol. zapĺňa prázdny edičný priestor v danej problematike. Verejné zdravotníctvo ako multidisciplinárny odbor si už dávno zaslúžilo svoju analýzu i syntézu, ktorá nakoniec vyústila do tohto edičného počinu.Autorom sa vďaka ich dlhoročnej praxi podarilo prezentovať získané skúsenosti, praktické návody na riešenie konkrétnych, často veľmi zložitých problémov verejného zdravotníctva, ako pevného piliera ochrany a podpory zdravia a samotnej širokospektrálnej, mnoho vrstevnatej problematiky prevencie.Monografia je určená najmä študentom zdravotníckych odborov a doktorandského štúdia, ale tiež profesionálom verejného zdravotníctva a všetkým odborníkom, zaoberajúcim sa problematikou zdravia obyvateľstva.Autori v nedávnej minulosti predložili odbornej verejnosti aj iné publikácie, ktoré sa verejného zdravotníctva bytostne dotýkajú: Biologické zbrane; Medzinárodné zdravotné predpisy – teória, legislatíva, implementácia, súvislosti; Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve.Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I. umožňujú v problematike verejného zdravotníctva spoľahlivú orientáciu so zárukou, že informácie poskytujú odborníci vyzbrojení dostatočnými teoretickými, ale čo je najdôležitejšie, aj praktickými vedomosťami.

NÁZEV SOUBORU: Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I.pdf

AUTOR: Ivan Rovný

ISBN: 9788089057337

VELIKOST SOUBORU: 1,36 MB

STÁHNOUT ČÍST

Monografia prof. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH a kol. zapĺňa prázdny edičný priestor v danej problematike. Verejné zdravotníctvo ako multidisciplinárny odbor si už dávno zaslúžilo svoju analýzu i syntézu, ktorá nakoniec vyústila do tohto edičného počinu. Autorom sa vďaka ich dlhoročnej praxi podarilo prezentovať získané skúsenosti, praktické návody na riešenie ...

Vybrané kapitoly z verejného zdravotníctva I. vysokoškolská učebnica pre študentov ošetrovateľstva, fyzioterapie a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY