Poradce 11/2019 (zákony s komentářem)

Interdrought2020.com Poradce 11/2019 (zákony s komentářem) Image
Poradce 11/2019 (zákony s komentářem) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Poradce 11/2019 (zákony s komentářem) na interdrought2020.com
Měsíčník přináší aktuální zákony po poslední novele, nejen čisté znění zákonů, ale také podrobný, vysvětlující komentář od renomovaných autorů k jednotlivým paragrafům. Najdete v něm také rozsahově podrobnější příspěvek, který rozebírá vždy jinou problematiku, aktuální příspěvky z oblasti daní, účetnictví, práva, podnikání, personalistiky a mezd. Příspěvky reagují na novely zákonů a vyhlášek a zároveň radí při řešení daňových, účetních a mzdových problémů. A mnoho dalšího. Poslední novela zákona o dani z přidané hodnoty je provedena zákonem číslo č. 80/2019 Sb. Tím-to zákon se mění některé zákony v oblasti daní i některé další zákony. V komentáři vám vysvětlíme všechny změny, které přinesla novela zákona o DPH účinná od 1. 4. 2019. Mění se úprava od-počtu u oprav nemovitostí - v praxi se úprava odpočtu z tohoto titulu bude vztahovat například na situace, kdy plátce na nemovitosti, kterou používal pro uskutečňování zdanitelných plnění, provedl opravu, u vstupů pro opravu si uplatnil nárok na odpočet daně, a poté nemovitost prodal, přičemž dodání nemovitosti bylo osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně." Dále se mění přiznávání DPH z poukázek (voucherů) tj. obecně z plateb přijatých před uskutečněním zdanitelného plnění - zavádí se nový systém přiznávání DPH v případě dodání zboží či poskytnutí služeb, kdy zákazník provede úhradu třetí osobě a plnění je mu poskytnuto na základě voucheru - např. když penzion poskytne službu zákazníkovi na základě voucheru, který zákazník zaplatil provozovateli webového portálu a penzionu je poskytnutá služba uhrazena provozovatelem webového portálu, který voucher vystavil svým jménem. Upozorníme vás i na změny u souhrnných daňových dokladů a změnu právní úpravy u služeb souvisejících s dovozem a vývozem. Mění se i vykazování data uskutečnění zdanitelného plnění u služeb souvisejících s nájmem - zavádí se speciální stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění u služeb, které pronajímatel nakupuje a dále poskytuje (přefakturovává) v souvislosti s nájmem. U těchto služeb bude DUZP stanoveno na okamžik, kdy pro-najímatel zjistí skutečnou výši "přefakturované" částky. Jedná se o věcnou změnu, která reaguje na praxi, kdy v mnoha případech je nereálné splnit DUZP požadované zákonem.Titul obsahuje tyto témata:-Zákon o dani z přidané hodnoty s komentářem -Zdaňování právnických osob: změny po novele zákona o daních z příjmů -Daňové podvody a odmítnutí nároku na odpočet daně nejen ve světle judikatury -Regulace práv cestujících v letecké dopravě

NÁZEV SOUBORU: Poradce 11/2019 (zákony s komentářem).pdf

AUTOR: none

ISBN: ",

VELIKOST SOUBORU: 1,36 MB

STÁHNOUT ČÍST

Poradce č. 11/2019 - Zákon o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb., s komentářem) ... Zákon o dani z přidané hodnoty s komentářem. ... Tím-to zákon se mění některé zákony v oblasti daní i některé další zákony. V komentáři vám vysvětlíme všechny změny, které přinesla novela zákona o DPH účinná od 1.

Poradce 11/2019 (zákony s komentářem) - DPH s komentářem po novele, Úplata, Dotace k ceně, Věcná břemena ; Měsíčník přináší aktuální zákony po poslední novele, nejen čisté znění zákonů, ale také podrobný, vysvětlující komentář od renomovaných autorů k jednotlivým paragrafům. ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY