Sociální integrace cizinců

Interdrought2020.com Sociální integrace cizinců Image
Sociální integrace cizinců je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Martin Štefko. Přečtěte si s námi knihu Sociální integrace cizinců na interdrought2020.com
Migrace byla vždy součástí lidské historie, tu českou, resp. československou, nevyjímaje. Hlavními příčinami současné migrační vlny jsou válka, bída či humanitární katastrofa v zemích původu osob, jež v posledních několika le- tech začaly odcházet do Evropy.Tato kniha nahlíží na situaci občanů třetích států ze sociálněprávního hlediska, resp. z hlediska jejich sociální integrace, která je základním předpoklademspolečenskésoudržnosti a stability a rovněž účinným nástrojem pre- vence sociálně-patologických jevů.Autoři v této knize podrobně mapují a analy- zují současný stav právních garancí sociálních práv cizinců, a tojak v mezinárodním právu, tak v právu EU. Neopomíjejí ani otázky pobytu a sociální integrace v českém právu. Ve všech těchto oblastech zkoumají především přístup k zaměstnání, ke zdravotní péči, k důchodo- vému pojištění, k pomoci v hmotné nouzi a ke vzdělání.

NÁZEV SOUBORU: Sociální integrace cizinců.pdf

AUTOR: Martin Štefko

ISBN: 9788087284605

VELIKOST SOUBORU: 4,38 MB

STÁHNOUT ČÍST

Autoři v této knize podrobně mapují a analyzují současný stav právních garancí sociálních práv cizinců, a to jak v mezinárodním právu, tak v právu EU. Neopomíjejí ani otázky pobytu a sociální integrace v českém právu.

0 hodnocení Sociální integrace cizinců 0. Pro hodnocení se přihlaste nebo zaregistrujte. Recenze: Buďte první, kdo ji napíše. Migrace byla vždy součástí lidské historie, tu českou, resp. československou, nevyjímaje. Hlavními příčinami současné migrační vlny jsou válka, bída či humanitární katastrofa v zemích ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY