Financování akvizic v právním řádu ČR

Interdrought2020.com Financování akvizic v právním řádu ČR Image
Financování akvizic v právním řádu ČR je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Martin Berdych. Přečtěte si s námi knihu Financování akvizic v právním řádu ČR na interdrought2020.com
Kniha, která se Vám dostává do rukou, analyzuje současnou právní úpravu obchodních společností a jejich fůzí, zabývá se právní problematikou finanční asistence a samozřejmě také úvěrem a jeho zajištěním. Všechny tyto oblasti jsou přitom propojeny společným jmenovatelem, kterým je právní úprava financování akvizic. Kniha se věnuje zejména klasickým vnitrostátním akvizicím, uskutečněným převodem majoritního podílu obchodního podílu či akcií, ale zamýšlí se i nad přeshraničními aspekty (včetně přeshraničních fúzí) a nad alternativními formami akvizic (prodej podniku či převod činnosti).

NÁZEV SOUBORU: Financování akvizic v právním řádu ČR.pdf

AUTOR: Martin Berdych

ISBN: 9788074180217

VELIKOST SOUBORU: 3,64 MB

STÁHNOUT ČÍST

1.4 Tradice a vývoj nestátních neziskových organizací v ČR 1.5 Ekonomické ukazatele pro nestátní neziskové organizace 1.6 Problémy v neziskovém sektoru 2. Místo neziskových organizací v právním řádu ČR 2.1 Veřejná prospěšnost a nový občanský zákoník 2.2 Veřejně prospěšný poplatník dle zákona o daních z ...

a) v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že pochází z trestné činnosti, za účelem jeho utajení nebo zastření jeho původu nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní páchání takové činnosti, aby unikla právním důsledkům svého jednání,

SOUVISEJÍCÍ KNIHY