Závislá na dokonalosti

Interdrought2020.com Závislá na dokonalosti Image
Hledáte knihu Závislá na dokonalosti? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2020 a autorem je Marion Woodmanová? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
„Tato kniha pojednává o stětí zlé čarodějnice.“ Těmito slovy začíná působivý rozbor psychiky moderní ženy od jungiánské psychoanalytičky Marion Woodmanové, v němž se zabývá skrytými příčinami nutkavého chování.Čarodějnici zde zastupuje Medúsa či Lady Macbeth, archetypické obrazy, které působí v psyché ženy, ovládají jejího ducha a brání vývoji v tvořivou bytost. Hlavní příčinu poruch příjmu potravy i všech ostatních závislostí a kompulzí autorka vnímá jako hlad po duchovním naplnění. Potřeba zakusit posvátné spojení s energií, která je větší než já, nutí člověka, aby neustále hledal iluzorní ideál dokonalosti. Současná společnost, která jednostranně protěžuje patriarchální hodnoty a klade důraz na výkon a intelekt, navíc potlačuje uvolněné, receptivní postoje, jež jsou vlastní ženskému srdci. Ve své předchozí knize Sova byla pekařova dcera se Marion Woodmanová soustředila na psychologii poruch příjmu potravy. V Závislé na dokonalosti toto téma dále rozpracovává a rozborem klinických případů, snů, literatury a mytologie, jež uvádí do souvislosti s rituály, symbolikou znásilnění, křesťanstvím, sexualitou, tvořivostí a mezilidskými vztahy, se ještě hlouběji noří do ženského mystéria. Oslavuje spojení těla a duše a ukazuje, jak tato integrace může ženu dovést k odhalení síly a moudrosti ženského principu a k osobní nezávislosti.

NÁZEV SOUBORU: Závislá na dokonalosti.pdf

AUTOR: Marion Woodmanová

ISBN: 9788087529539

VELIKOST SOUBORU: 7,23 MB

STÁHNOUT ČÍST

Vlhkost vzduchu - zvlhčování a odvlhčování vzduchu Relativní vlhkost vzduchu je závislá na teplotě Obsah vodních par ve vzduchu se mění v závislosti na ročním období a povětrnostních podmínkách. V zimě je množství par obsažených ve vzduchu nízké a v letních měsících naopak vysoké. To má vliv i na úroveň …

7. neděle v mezidobí (cyklus A). Aleluja. Kdo zachovává Kristovo slovo, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti. Aleluja.. (článek)

SOUVISEJÍCÍ KNIHY