Závislá na dokonalosti

Interdrought2020.com Závislá na dokonalosti Image
Závislá na dokonalosti je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Marion Woodmanová. Přečtěte si s námi knihu Závislá na dokonalosti na interdrought2020.com
„Tato kniha pojednává o stětí zlé čarodějnice.“ Těmito slovy začíná působivý rozbor psychiky moderní ženy od jungiánské psychoanalytičky Marion Woodmanové, v němž se zabývá skrytými příčinami nutkavého chování.Čarodějnici zde zastupuje Medúsa či Lady Macbeth, archetypické obrazy, které působí v psyché ženy, ovládají jejího ducha a brání vývoji v tvořivou bytost. Hlavní příčinu poruch příjmu potravy i všech ostatních závislostí a kompulzí autorka vnímá jako hlad po duchovním naplnění. Potřeba zakusit posvátné spojení s energií, která je větší než já, nutí člověka, aby neustále hledal iluzorní ideál dokonalosti. Současná společnost, která jednostranně protěžuje patriarchální hodnoty a klade důraz na výkon a intelekt, navíc potlačuje uvolněné, receptivní postoje, jež jsou vlastní ženskému srdci. Ve své předchozí knize Sova byla pekařova dcera se Marion Woodmanová soustředila na psychologii poruch příjmu potravy. V Závislé na dokonalosti toto téma dále rozpracovává a rozborem klinických případů, snů, literatury a mytologie, jež uvádí do souvislosti s rituály, symbolikou znásilnění, křesťanstvím, sexualitou, tvořivostí a mezilidskými vztahy, se ještě hlouběji noří do ženského mystéria. Oslavuje spojení těla a duše a ukazuje, jak tato integrace může ženu dovést k odhalení síly a moudrosti ženského principu a k osobní nezávislosti.

NÁZEV SOUBORU: Závislá na dokonalosti.pdf

AUTOR: Marion Woodmanová

ISBN: 9788087529539

VELIKOST SOUBORU: 3,38 MB

STÁHNOUT ČÍST

Závislá na dokonalosti. Závislá na dokonalosti. Marion Woodmanová ... V 17. století se řada vědců začalia ptát, zda bychom nemohli spočítat i věci, jejichž povaha se na první pohled jakémukoliv výpočtu vzpírá. naučná a odborná ...

Určité náznaky a jemné niance, které byly později v dalších dílech rozvinuty k dokonalosti poznáte spolehlivě. Na Almodóvara klasický, ale na rok 1984 v určitých scénách velmi kontroverzní kousek. Dobrý základ na pozdější cestu k dokonalosti. (17.1.2009)

SOUVISEJÍCÍ KNIHY