Šesté vymírání

Interdrought2020.com Šesté vymírání Image
Šesté vymírání je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Elizabeth Kolbert. Přečtěte si s námi knihu Šesté vymírání na interdrought2020.com
Kniha získala Pulitzerovu cenu v oblasti literatury faktu za rok 2015.Americká autorka Elizabeth Kolbertová se rozhodla zasadit až detektivně pojatý příběh šestého vymírání, které probíhá přímo před našima očima, do kontextu katastrofických změn, jimiž procházela naše planeta ve vzdálené minulosti a které byly tak bolestné, že prudce snížily diverzitu života. Spletitou a fascinující historii jejich objevování objasňuje na pozadí sporů velkých přírodovědců, kteří položili základy vědních oborů, z nichž vycházela evoluční teorie. Neméně důležitou roli zde však mají i nejnovější vědecké poznatky z astronomie, geologie, biologie a genetiky. Na osudech řady živočišných druhů – od dinosaurů a amonitů přes megafaunu z poslední doby ledové až po druhy vymřelé zcela nedávno – sleduje obecné vzorce masových vymírání i to, v čem se navzájem odlišují a co je specifikem dnešního ohrožení biodiverzity. Převážná část knihy však popisuje, k čemu dochází v přítomnosti – ve zbytcích amazonského deštného prales, na rychle se oteplujících svazích And, na vnějších okrajích Velkého bariérového útesu i v bezprostředním okolí každého z nás. V této souvislosti můžeme lépe porozumět důsledkům změny složení atmosféry, okyselování oceánů nebo šíření invazivních druhů a fenoménům geologického období, pro něž se ujímá název antropocén. Čtenář nutně dospívá k přesvědčení, že romantická představa člověka, který v minulosti žil v souladu s přírodou, je mýtem. Homo sapiens byl díky svým charakteristikám, jimiž se z ostatní přírody vyděluje, bytostným ohrožením pro jiné druhy – stejně neodvratným jako srážka asteroidu se Zemí – už od svého vzniku, jak dokládá například jeho interakce s neandrtálci nebo vyhubení tzv. megafauny. Otázky nadhozené v závěru, zejména zda zásadně a nevratně neměníme směr evoluce a zda se obětí šestého vymírání nestaneme i my sami, případně jak tomu předejít, zůstávají otevřené a hledání odpovědí na ně už bude tématem jiného příběhu.

NÁZEV SOUBORU: Šesté vymírání.pdf

AUTOR: Elizabeth Kolbert

ISBN: 9788073640521

VELIKOST SOUBORU: 4,64 MB

STÁHNOUT ČÍST

Mizející druhy Elizabeth Kolbertová: Šesté vymírání: Nepřirozený příběh.Přel. Jiří Ogrocký, Barrister & Principal, Brno, 2018, 304 s.. V současné době zná věda něco přes půldruhého miliónu popsaných druhů, nicméně podle různých odhadů jich na Zemi ve skutečnosti existuje přibližně deset až třicet milionů, a dokonce snad ještě víc.

Podle řady ekologů nastalo během 20. století tzv. šesté vymírání druhů. Jeho příčinou tentokrát není žádná přírodní katastrofa - ale člověk. Lidé způsobují vymírání živočišných druhů tisíckrát rychleji, než stačí nové druhy vznikat. Potvrdila to studie ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY