Retrospektiva / Retrospective

Interdrought2020.com Retrospektiva / Retrospective Image
Trávit čas knihou Retrospektiva / Retrospective! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Retrospektiva / Retrospective a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Účelem této retrospektivní publikace je umožnit čtenáři poznat, pokud možno vyčerpávajícím způsobem, Rittsteinovo dílo v kompaktním formátu a ve vizuálně mimořádně atraktivní podobě.Vybrat právě sedmdesát „nejlepších“ Rittsteinových děl rozhodně nebylo lehké. Z jeho bohaté tvorby jsme se snažili vyselektovat sedmdesátku děl, které jsou nejen špičkové nebo emblematické svou podstatou, ale současně umožňují chronologickým způsobem zachytit jeho umělecký vývoj prakticky od vstupu na výtvarnou scénu až do současnosti. Věřím, že se nám to společně s profesorem Rittsteinem podařilo, za cenu minimálních kompromisů.Kniha je obohacena emotivním, expresivním a erudovaným uměleckohistorickým zhodnocením Rittsteinovy tvorby z pera kunsthistorika dr. Martina Šugára a výběrem vzácné fotodokumentace z umělcova osobního a výtvarného života.

NÁZEV SOUBORU: Retrospektiva / Retrospective.pdf

AUTOR: Michael Rittstein

ISBN: 9788027059034

VELIKOST SOUBORU: 1,49 MB

STÁHNOUT ČÍST

A retrospective (from Latin retrospectare, "look back"), generally, is a look back at events that took place, or works that were produced, in the past.As a noun, retrospective has specific meanings in medicine, software development, popular culture and the arts. It is applied as an adjective, synonymous with the term retroactive, to laws, standards, and awards.

Co znamená podstatné jméno retrospektiva? Význam slova retrospektiva (z latiny) ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny a italštiny.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY