Kosmologický důkaz boží existence v životě a myšlení

Interdrought2020.com Kosmologický důkaz boží existence v životě a myšlení Image
Trávit čas knihou Kosmologický důkaz boží existence v životě a myšlení! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Kosmologický důkaz boží existence v životě a myšlení a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Ve své nové práci se známý autor filosofických prací prof. Sousedík pokouší o novou formulaci důkazu Boží existence na základě empirického světa, tedy tzv. důkazu kosmologického, a o řešení některých otázek, které s ním souvisí. Jedná se předně o otázku místa, které tento důkaz zaujímá v lidském životě a dále o problémy některých jeho filosofických předpokladů. Kosmologický důkaz není sám o sobě nijak nový: objevuje se prvně u Platóna, v rozvinuté podobě u Aristotela a po něm ve středověké scholastice. V novověku mu dal vytříbenou podobu především Leibniz. Záhy po něm se však objevili na scéně evropského myšlení dva myslitelé, jejichž jména se stala přímo symbolem dodnes trvajícího zpochybnění kosmologického důkazu: David Hume a Immanuel Kant. Teprve v souvislosti s moderním rozvojem analytické filosofie se opět vynořuje jistý zájem o důkazy Boží existence, které by si mohly nárokovat objektivní platnost – vedle apriorního důkazu ontologického i důkaz aposteriorní, kosmologický. Jeho tzv. přírodovědnou formulaci, jejímž východiskem jsou empirické události, dnes reprezentuje zejména oxfordský filosof náboženství Richard Swinburn. Vedle toho lze však tento důkaz formulovat i v rámci metafyziky, a právě metafyzickou důkazní metodou je vedena předkládána práce: Pojmovou analýzou přirozeného jazyka se snaží zjistit nejobecnější rysy empirického jsoucna. Získané poznatky poté vysvětluje tím, že deduktivně hledá odpověď na otázku „proč?“. Odpověď, k níž takto metafyzika dospívá, by proto měla být – alespoň podle toho, jak si tato věda sama rozumí – odpovědí nikoli pravděpodobnou, nýbrž jistou.

NÁZEV SOUBORU: Kosmologický důkaz boží existence v životě a myšlení.pdf

AUTOR: Stanislav Sousedík

ISBN: 9788074294334

VELIKOST SOUBORU: 5,91 MB

STÁHNOUT ČÍST

Ve své práci se autor pokouší o novou formulaci důkazu Boží existence na základě empirického světa, tedy tzv. důkazu kosmologického, a o řešení některých otázek, které s ním souvisí. Jedná se předně o otázku místa, které tento důkaz zaujímá v lidském životě, a dále o problémy některých jeho filosofických předpokladů.

KOSMOLOGICKÝ DŮKAZ . BOŽÍ EXISTENCE . V ŽIVOTĚ A MYŠLENÍ. Edice Moderní myšlení. Dle grafického návrhu edice od Vladimíra Nárožníka . upravil Vladimír Verner. Vydalo nakladatelství Vyšehrad, spol. s r. o., roku 2014 jako svou 1234. publikaci. Vydání v této podobě první. AA 9,46. Stran 176. Odpovědný redaktor Martin Žemla

SOUVISEJÍCÍ KNIHY