Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky

Interdrought2020.com Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky Image
Trávit čas knihou Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Kniha zavádí dnešního čtenáře do dramatické doby počátku třicetileté války a je průvodcem po labyrintu myšlenkového světa 17. století, v němž bylo poselství obrazové, textové a hudební roviny letáku předáváno i vnímáno poněkud odlišným způsobem než dnes. Na základě důkladného studia dobových pramenů představuje autorka jak historii a funkce letáku jako komunikačního média v českém a německém jazykovém prostoru, tak galerii podob Fridricha Falckého, kterou vytvářeli česko-falčtí i císařští autoři, rytci, tiskaři a nakladatelé první třetiny 17. století. S ohledem na historický kontext se zabývá mediálním obrazem Fridricha Falckého jako falckraběte, krále, vzdorokrále, vyhnance i symbolu naděje. Naposled uvedená podoba "zimního krále" zahrnuje tisky s prorockou tematikou, které přidělovaly Fridrichovi a jeho potomkům významné místo v božském plánu spásy a kolovaly zejména v kruzích české pobělohorské emigrace. Jejich horlivým čtenářem i šiřitelem byl také Jan Amos Komenský. Součástí práce jsou soupisy více než čtyř stovek letáků, přehledné tabulky s údaji o původcích a provenienci tisků, edice pramenů a velký počet vyobrazení.

NÁZEV SOUBORU: Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky.pdf

AUTOR: Jana Hubková

ISBN: 9788073083007

VELIKOST SOUBORU: 1,68 MB

STÁHNOUT ČÍST

Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky | ... studia dobových pramenů představuje autorka jak historii a funkce letáku jako komunikačního média v českém a německém jazykovém prostoru, tak galerii podob Fridricha Falckého, kterou vytvářeli česko-falčtí i císařští autoři, rytci, tiskaři a nakladatelé první ...

Fridrich V. Falcký, český král, se narodil 16.8.1596, jako syn falckého kurfiřta Fridricha IV. Když mu bylo čtrnáct let, otec zemřel. Fridrich se ale mohl ujmout vlády až po dovršení plnoletosti. Patřil do dynastie Wittelsbachů. V roce 1613 se oženil s Alžbětou Stuartovnou, dcerou anglického krále Jakuba l.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY