Problémy implementace Statutu Mezinárodního trestního soudu do právního řádu

Interdrought2020.com Problémy implementace Statutu Mezinárodního trestního soudu do právního řádu Image
Trávit čas knihou Problémy implementace Statutu Mezinárodního trestního soudu do právního řádu! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Problémy implementace Statutu Mezinárodního trestního soudu do právního řádu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Česká národní skupina Mezinárodní společnosti pro trestní právo (L´Association Internationale de Droit Pénal - AIDP) uspořádala dne 8. června 2004 v Praze, v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy, odborný seminář k tématu "Problémy implementace Statutu Mezinárodního trestního soudu do právního řádu". Poté, co byl podepsán Římský statut Mezinárodního trestního soudu, řada signatářských států jakoby ochabla ve svém úsilí o jeho neméně úspěšnou ratifikaci. To může být způsobeno mj. i tím, že praktické právní (a zejména ústavní) problémy začlenění hmotněprávních a procesních ustanovení Statutu Mezinárodního trestního soudu do právních řádů jednotlivých zemí vyvolávají odbornou diskusi, polemiku či pochybnosti. Česká národní skupina AIDP proto oslovila přední akademické pracovníky i představitele exekutivy, aby k tomuto tématu vystoupili s referáty k jednotlivým aspektům, podmiňujícím úspěch ratifikační procedury i v České republice. Nakladatelství C. H. Beck vydalo sborník jednotlivých referátů, které byly na tomto semináři předneseny. "Historie a charakter Mezinárodního trestního soudu" prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. vedoucí katedry mezinárodního práva PF UK "Problémy implementace Statutu Mezinárodního trestního soudu do trestního práva" JUDr. Bohumil Repík, CSc., em. soudce Evropského soudu pro lidská práva "Slovenské zkušenosti s ratifikací a implementací Statutu Mezinárodního trestního soudu" JUDr. Jozef Kandera, generální ředitel sekce trestního práva Ministerstva spravedlnosti SR (referát přednesl JUDr. Harald Stiffel, předseda trestního kolegia NS SR) "K ústavněprávním aspektům ratifikace Statutu Mezinárodního trestního soudu" JUDr. Vladimír Král, 1. náměstek ministra spravedlnosti ČR

NÁZEV SOUBORU: Problémy implementace Statutu Mezinárodního trestního soudu do právního řádu.pdf

AUTOR: none

ISBN: 8071799114

VELIKOST SOUBORU: 1,57 MB

STÁHNOUT ČÍST

Seminář "Problémy implementace Statutu Mezinárodního trestního soudu do právního řádu", Praha, 8. 6. 2004. Česká národní skupina Mezinárodní společnosti pro trestní právo (L´Association Internationale de Droit Pénal - AIDP) uspořádala dne 8. června 2004 v Praze, v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy, odborný seminář k tématu "Problémy implementace ...

Skúsenosti a zodpovednosť. Internetové knihkupectvo preskoly.sk Vám ponúka knihy, učebnice, pracovné zošity, slovníky, mapy, atlasy a iné didaktické pomôcky. Snažíme sa vždy o najnižšie ceny, široký sortiment a kvalitné služby.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY