Ústavné právo procesné

Interdrought2020.com Ústavné právo procesné Image
Ústavné právo procesné je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ján Drgonec. Přečtěte si s námi knihu Ústavné právo procesné na interdrought2020.com
Predložené dielo je zakladajúcim dielom ústavného práva procesného. Autor ako prvý konštatuje, že ústavné právo, tak ako všetky ostatné právne odvetvia, sa člení na hmotné právo a procesné právo a vytvára systém ústavného práva procesného.“„Autor usporiadal problematiku ústavného procesného práva na 14 kapitol. V nich sa najskôr zaoberá všeobecnými otázkami ústavného práva procesného. Čitateľ sa má možnosť po prvý raz na Slovensku dočítať právnu argumentáciu, ktorú Najvyšší súd USA použil na odôvodnenie zavedenia súdnej ochrany ústavnosti, z ktorej sa zrodil nielen model všeobecnej ochrany ústavnosti používaný v USA, ale aj u nás používaný model špecializovanej ochrany ústavnosti.“(z recenzného posudku prof. Dr.h.c. JUDr. Jaroslava Chovanca, CSc.)Okrem všeobecných otázok ústavného práva procesného „v kapitolách autor detailne analyzuje typy konaní pred ústavným súdom tak, ako vyplývajú z ústavného zakotvenia právomoci Ústavného súdu SR. Poukazuje na prístupy ústavného súdu k rozhodovaniu v jednotlivých typoch konaní, problémy, s ktorými sa ústavný súd v konaniach stretáva a samozrejme v práci analyzuje jednotlivé časti týchto konaní.“„...práca je určená celej právnickej obci vrátane študentov práva, má charakter učebnej pomôcky (učebnice) s výraznými prvkami vedeckej monografie.“ (z recenzného posudku prof. JUDr. Ľubora Cibulku, CSc.)

NÁZEV SOUBORU: Ústavné právo procesné.pdf

AUTOR: Ján Drgonec

ISBN: 9788089603527

VELIKOST SOUBORU: 2,54 MB

STÁHNOUT ČÍST

Zaradenie študijného predmetu ústavné právo Slovenskej republiky v rámci študijného odboru „verejná politika a verejná správa", ako aj fakt, v zmysle ktorého predložená učebnica obsahovo nadväzuje na učebný text: Štátoveda (ústavné právo - všeobecná časť), ktorého autorom je prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

Kniha Ústavné právo procesné - 20 000 odborných a právnických kníh, zákony kúpite v špecializovanom odbornom kníhkupectve na pravnickaliteratura.sk

SOUVISEJÍCÍ KNIHY