Top trendy v bývaní - 2006

Interdrought2020.com Top trendy v bývaní - 2006 Image
Trávit čas knihou Top trendy v bývaní - 2006! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Top trendy v bývaní - 2006 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikácia Top trendy v bývaní je na trhu od novembra 2005 a stretla sa s priaznivou čitateľskou odozvou. Vydavateľstvo Media/ST ňou založilo nový komerčne úspešný edičný rad Top trendy, ktorý každoročne dopĺňa o nové tituly.

NÁZEV SOUBORU: Top trendy v bývaní - 2006.pdf

AUTOR: none

ISBN: 8096895419

VELIKOST SOUBORU: 7,80 MB

STÁHNOUT ČÍST

Edičný rad Top trendy je určený pre vyššiu strednú vrstvu. Zodpovedá tomu aj výber komerčných prezentácii a obchodných partnerov. Cieľom publikácie nie je propagovanie bežne rozšírených alebo svojpomocných riešení. Naopak Top trendy v bývaní stavajú na profesionálnom prístupe k bývaniu, na novinkách lídrov jednotlivých sekcií trhu, na kvalitných materiáloch ...

Staronové trendy v bývaní - retro štýl. V polovici minulého storočia vládol designu štýl geometrických tvarov, dobových vzorov a syntetických materiálov. Dnes o ňom hovoríme ako o retro štýle. A práve retro štýl nie je len nesmrteľným interiérovým štýlom, ale tiež nesmrteľným štýlom v móde či designu.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY