Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2016

Interdrought2020.com Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2016 Image
Hledáte knihu Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2016? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je Anna Cenigová? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Vážení čitatelia,dostáva sa Vám do rúk šestnáste vydanie praktickej príručky účtovníka „Podvojné účtovníctvo podnikateľov“, aktualizované a doplnené k 1.1.2016.Základ publikácie tvorí Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, číslo 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ktoré je v úplnom znení obsiahnuté v časti „Postupy účtovania“ a od ostatného textu sa odlišuje typom písma „kurzívou“.Opatrenie je v príručke doplnené podrobnejším výkladom obsahovej náplne jednotlivých účtov, vo vybraných prípadoch priamo z príslušnýchustanovení nadväzujúcich právnych predpisov, napr. Obchodného zákonníka, Zákona o štátnom podniku, Stavebného zákona, Zákona o dani z príjmov, Zákonníka práce, z odbornej literatúry, ako aj z osobných praktických skúseností.Publikácia ďalej obsahuje súvzťažné účtovanie (súvzťažnosti) pri všetkých účtoch rámcovej účtovej osnovy, ako aj niektoré príklady účtovania.Svojím zameraním má charakter príručky - pomôcky. Verím, že účtovník, ale aj neúčtovník, nájde v nej dobrého pomocníka pri práci s podvojným účtovníctvom podnikateľského subjektu.Ing. Anna Cenigová

NÁZEV SOUBORU: Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2016.pdf

AUTOR: Anna Cenigová

ISBN: 9788096994670

VELIKOST SOUBORU: 7,94 MB

STÁHNOUT ČÍST

Podvojné účtovníctvo podnikateľov. Praktická príručka doplnená a aktualizovaná k 1.1.2019. Dátum vydania: február 2019 Vydanie: osemnáste Počet strán: 656 Formát: A5 ISBN: 978-80-973274--8 Cena: 25,30 € s DPH. Objednať. Objednávky vybavujeme na dobierku cez Slovenskú poštu, a.s., zvyčajne do 2 pracovných dní.

V tejto časti sú zverejnené dokumenty pre kategóriu Sprievodca daňami a účtovníctvom z oblasti Postupy účtovania.. Zverejnený zoznam zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY