Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948

Interdrought2020.com Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948 Image
Trávit čas knihou Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Dějiny dělnictvapřed rokem 1989 sice představovaly v proklamativní rovině jeden ze základních úkolů tzv. marxistického dějepisectví, ale jejich tehdejší výzkum byl již dopředu degradován politickým zadáním.Anotovaná kolektivní monografie, která vznikla ve spolupráci s Fakultou veřejných politik Opavě, pokrývá klíčové desetiletí, ve kterém sezásadním způsobem proměnil původní charakter československé republiky. Z metodologického hlediska bylo dělnictvo nahlíženo jako zaměstnanecká skupina, která zahrnuje jedince se stejným pracovním zařazením. V této podobě pak také vstupuje do dějin jako objekt politiky nebo uvědomělý aktér, jehož zájmy reprezentují odborové organizace a konkrétní politické strany.Z tematického hlediska publikace pokrývá problematiku vývoje českého politického systému, odborového hnutí, pracovních podmínek, sociálních konfliktů aživotní situace dělnictva v letech 1938 – 1948. Monografie je založena na systematickém výzkumupramenů, který byl prováděn v českých, moravských a slezských archivech.

NÁZEV SOUBORU: Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948.pdf

AUTOR: Stanislav kokoška

ISBN: 9788072852284

VELIKOST SOUBORU: 6,27 MB

STÁHNOUT ČÍST

Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948 ... sociálních konfliktů a životní situace dělnictva v letech 1938 - 1948. Monografie je založena na systematickém výzkumu pramenů, který byl prováděn v českých, moravských a slezských archivech.

Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948. [Industrial Workers in the Czech Lands between 1938 and 1948.] Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2019. 619 s. ISBN 978-80-7285-228-4 Grant CEP: GA ČR GA13-10279S Institucionální podpora: RVO:68378114

SOUVISEJÍCÍ KNIHY